phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       
  • สภาการศึกษา

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตบางรัก ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วันที่ 20 มิถุนายน 2560

19260596 889743661163963 5543573220665166581 n

19247578 889744007830595 4147900439707450060 n

19396952 889743667830629 4747418064284633850 n

19366240 889743761163953 1005563811609058414 n

19366332 889743927830603 870958622304437560 n

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

084438
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
350
357
1012
67863
9674
12162
84438

Your IP: 54.80.8.44
2018-04-24 17:53

banner seminar

 
  หัวข้อการสัมมนา   ผู้บรรยาย
Network Download icon  ปาฐกถาพิเศษ 'ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิก'  youtube logo

บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Network Download icon  ประชุมที่ 1 - ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ youtube logo อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
Network Download icon ประชุมที่ 2 - แบบอย่างการจัดการศึกษาเพื่อผุ้ยากไร้ขาดโอกาส youtube logo

ดร.อรสุดา เจริญรัถ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Network Download icon ประชุมที่ 3 - ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาไทย youtube logo

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอาร์ไอ)

Network Download icon ประชุมที่ 4 - การศึกษาแบบองค์รวมกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก youtube logo

บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ
จิตตาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Network Download icon ประชุมที่ 5 - การจัดการศึกษาตามคำพ่อสอน 
บทสัมภาษณ์นักเรียนทุน
youtube logo

ซิสเตอร์ลำยงค์ อุ้นวุ้น
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี

Network Download icon ประชุมที่ 6 - การแบ่งปันการปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนคาทอลิก youtube logo

- โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 
อ.มาณวิกา สงวนวงศ์
- โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
อ.เวียงแก้ว คำปันทิพย์
- โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
อ.เกษร์อุบล ปักสมัย
- โรงเรียนเซนต์เอเมลี
ซ.เฉลิมศรี มีศรี

Network Download icon ประชุมที่ 7 - สื่อสารสังคมสร้างสรรค์ (Media Literacy): 
ปัญหาที่มากับ Social Media
youtube logo

คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริษัท เซิร์ช เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

Network Download icon ประชุมที่ 8 - การจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล (Differentiated Learning) youtube logo

ดร.กีรติ คุวสานนท์
อาจารย์ประจำ/ประธาน สาขาประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Network Download icon ปาฐกถาพิเศษ 'การศึกษาในไทยแลนด์ 4.0' youtube logo

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคณบดี
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Album ประมวลภาพการสัมมนาประจำปี 2560 Album
Go to top