phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       
  • สภาการศึกษา

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

...วันนี้เป็นวันที่ประเทศต่างๆ มารายงานกิจกรรมที่ทำในรอปปี มีประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน ติมอเรสเตร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย การรายงานกิจกรรมลูกเสือนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้พวกเราได้เห็นกิจการลูกเสือคาทอลิกไทยในเอเชีย ว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก เป็นภาคีเครือข่ายที่ดีต่อกัน

...การประชุมครั้งนี้เป็นผลทำให้มีการยกมือขอเสียงสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป ICCS -APR Conference 2019 ได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนประเทศรับเรื่องนี้ไปดำเนินการ

...ตอนเย็นได้ไปเที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และเขาตะเกียบ กลับมาทานอาหารเย็นที่จัดเป็นพิเศษในค่ำคืนนี้ และที่สำคัญคืนนี้เป็นการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ทุกคนใส่ชุดประจำชาติแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกัน สร้างความประทับใจ ความสุขสรรค์หรรษา ร่วมกันอย่างมีความสุข ขับกล่อมด้วยเพลง วัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน อีสาน จากอุบลราชธานี โดย อ.มนตรี จัดมาให้สนุกมาก เต้นไม่หยุด ไม่เหนื่อย ทุกคนมีความสุข จากนั้นได้ทานอาหารร่วมกัน และแยกย้ายกันไปพักผ่อน

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

060013
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
153
297
1547
43442
7443
11149
60013

Your IP: 54.167.29.208
2018-02-21 08:47

banner seminar

 
  หัวข้อการสัมมนา   ผู้บรรยาย
Network Download icon  ปาฐกถาพิเศษ 'ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิก'  youtube logo

บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Network Download icon  ประชุมที่ 1 - ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ youtube logo อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
Network Download icon ประชุมที่ 2 - แบบอย่างการจัดการศึกษาเพื่อผุ้ยากไร้ขาดโอกาส youtube logo

ดร.อรสุดา เจริญรัถ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Network Download icon ประชุมที่ 3 - ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาไทย youtube logo

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอาร์ไอ)

Network Download icon ประชุมที่ 4 - การศึกษาแบบองค์รวมกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก youtube logo

บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ
จิตตาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Network Download icon ประชุมที่ 5 - การจัดการศึกษาตามคำพ่อสอน 
บทสัมภาษณ์นักเรียนทุน
youtube logo

ซิสเตอร์ลำยงค์ อุ้นวุ้น
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี

Network Download icon ประชุมที่ 6 - การแบ่งปันการปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนคาทอลิก youtube logo

- โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 
อ.มาณวิกา สงวนวงศ์
- โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
อ.เวียงแก้ว คำปันทิพย์
- โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
อ.เกษร์อุบล ปักสมัย
- โรงเรียนเซนต์เอเมลี
ซ.เฉลิมศรี มีศรี

Network Download icon ประชุมที่ 7 - สื่อสารสังคมสร้างสรรค์ (Media Literacy): 
ปัญหาที่มากับ Social Media
youtube logo

คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริษัท เซิร์ช เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

Network Download icon ประชุมที่ 8 - การจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล (Differentiated Learning) youtube logo

ดร.กีรติ คุวสานนท์
อาจารย์ประจำ/ประธาน สาขาประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Network Download icon ปาฐกถาพิเศษ 'การศึกษาในไทยแลนด์ 4.0' youtube logo

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคณบดี
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Album ประมวลภาพการสัมมนาประจำปี 2560 Album
Go to top