ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาคาทอลิกไทย
ของสังฆมณฑลและคณะนักบวช
(ค.ศ. 2014)

 

1. แผนภูมิจำนวนสมาชิกของสังฆมณฑล/คณะนักบวช ที่จัดการศึกษา

2. แผนภูมิจำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู สายสามัญศึกษาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ จำแนกตามสังฆมณฑล

3. แผนภูมิจำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู สายสามัญศึกษาของสังฆมณฑล คณะนักบวช ฆราวาส จำแนกตามสังฆมณฑล

4. แผนภูมิจำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู สายสามัญศึกษา จำแนกตามสังฆมณฑล

5. แผนภูมิจำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู สายสามัญศึกษา จำแนกตามคณะนักบวชชาย

6. แผนภูมิจำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู สายสามัญศึกษา จำแนกตามคณะนักบวชหญิง

7. แผนภูมิจำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู สายสามัญศึกษาของโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก จำแนกตามสังฆมณฑล

8. แผนภูมิจำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู สายอาชีวศึกษาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

9. แผนภูมิจำนวนสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา อาจารย์ของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

 

Facebook Logo

ปฏิทิน

July 2017
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Go to top