phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

 

1 IMG 3670

 

พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” สำหรับผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่เป็นฆราวาส รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562


-กล่าวต้อนรับ ชี้แจงสถานที่ โดย บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

-ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน โดย บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ

-ชี้แจงการเรียน การศึกษาดูงาน โดย อ.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน

-กิจกรรมรับน้อง โดยรุ่นพี่ (รุ่น 4) นำโดย ม.วีระพงศ์ สุขสวัสดิ์ ประธานรุ่น และตัวแทนรุ่นรวม 8 ท่าน

-การแบ่งปันจากรุ่นพี่โดย ม.วินัย ป้องศรี รองประธานรุ่น

-จากนั้นรุ่นพี่พบคุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ และคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ที่ห้องประชุมชั้น 6

-----

เนื้อหาแรกของการเรียนการสอน : ภาวะผู้นำแบบพระเยซูคริสต์(Christ’s Leadership)

ผู้สอน : บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปิโตโย

-----

การจัดอบรมหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2562 สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ วันละ 6 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์

สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

>> ชมภาพกิจกรรม <<

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989829
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
799
517
4797
961401
7303
51904
989829

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 19:32
Go to top