phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

 

1 IMG 6254

 

หลักสูตรผู้นำการศึกษาคาทอลิก รุ่นที่ 5
31 ตุลาคม 2562 (สัปดาห์ที่ 9)
-------------------------------------
ครูคำสอนช่วยสร้างชุมชนคริสตชนในการศึกษาคาทอลิกไทย
อาจารย์ผู้สอน : บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
-------------------------------------
สนามและฐานเพื่อการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ :
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ตระหนักและยอมรับว่า “วิถีชุมชนวัด” หรือ “วิถีชีวิตชุมชนคริสตชน” เป็นวิถีหลักในการดำเนินชีวิตที่เน้นมิติความเป็น “ชุมชน” หรือ “หมู่คณะ” เป็นพระศาสนจักรในบริบทของชาวเอเชียและประเทศไทย สะท้อนภาพความเป็นชุมชนของพระศาสนจักรในยุคแรกๆ ที่ดำเนินชีวิตตามพระวาจาด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง รวมตัวกันเพื่อภาวนา อ่านพระคัมภีร์ ร่วมพิธีกรรม เรียนรู้คำสอน และเจริญชีวิตพระวาจา แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ความเชื่อ ของตนและของชุมชนในมิติต่างๆ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีการแบ่งปัน และการรับใช้ซึ่งกันและกัน จนเป็นที่นิยมเลื่อมใสของประชาชน (เทียบ กจ 2:47;3: 33;5: 13)
ดังนั้นแล้ว บรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิกของเราเป็นอย่างไร?
-------------------------------------
หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5
(Development of Leadership in Catholic Education : DLCE - รุ่นที่ 5)
ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. - 9 พ.ย. 2562
อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน (พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์)
วันละ 6 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์
-------------------------------------
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ วิทยาลัยแสงธรรม (Lux Mundi)
สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 8
อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
www.catholic-education.or.th

 

>> ชมภาพกิจกรรม <<

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

583703
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
245
362
1925
566074
19714
15998
583703

Your IP: 35.172.195.49
2019-11-21 07:11
Go to top