phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

 

0 IMG 8596

 

หลักสูตรผู้นำการศึกษาคาทอลิก รุ่นที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (สัปดาห์ที่ 10)
----------
“การศึกษาประเด็นและสภาพปัจจุบัน ทางการบริหารการศึกษาในมิติของความเชื่อกับวัฒนธรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน”
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุมิตรา พงศธร และทีมวิทยากรจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
----------
จุดมุ่งหมายของรายวิชา :
1. เพื่อศึกษาและไตร่ตรองจิตวิญญาณนักการศึกษาคาทอลิก
2. เพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณนักการศึกษาคาทอลิก
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกได้ร่วมกันศึกษาและไตร่ตรองจิตวิญญาณนักการศึกษาคาทอลิก
2. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตวิญญาณนักการศึกษาคาทอลิก
----------
หัวข้อของวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของรายวิชา :
การศึกษาประเด็นและสภาพปัจจุบันทางการบริหารการศึกษาในมิติของความเชื่อกับวัฒนธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
คาบที่ 1 สภาพปัจจุบันทางการบริหารการศึกษาในมิติของความเชื่อกับวัฒนธรรม
คาบที่ 2 การแบ่งปัน “ต่างความเชื่อ ต่างวัฒนธรรมศาสนา”
คาบที่ 3 สภาพปัจจุบันทางการบริหารการศึกษาในมิติของความเชื่อกับวัฒนธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
----------
หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5
(Development of Leadership in Catholic Education : DLCE - รุ่นที่ 5)
ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. - 9 พ.ย. 2562
อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน (พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์)
วันละ 6 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์
----------
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ วิทยาลัยแสงธรรม (Lux Mundi)
สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 8
อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
www.catholic-education.or.th

 

>> ชมภาพกิจกรรม <<

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989702
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
672
517
4670
961401
7176
51904
989702

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 18:16
Go to top