phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

 

1 IMG 0531

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก รุ่นที่ 5
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 (วันจบหลักสูตร)
----------
วันสุดท้ายของการจบหลักสูตร คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ บรรยายสรุปและแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดข้อเสนอด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนของเรา ทั้งนี้เพื่อเสนอต่อสภาพระสังฆราชฯ ให้การศึกษาคาทอลิกพัฒนาก้าวหน้าโดยอาศัยข้อเสนอร่วมกันนี้ จากนั้น พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานวนจพิธีกรรมปิดหลักสูตร คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ กล่าวรายงานดำเนินงานของหลักสูตร อ่านรายนามผู้จบหลักสูตรทั้ง 45 ท่าน รับประกาศนียบัตรจากพระคุณเจ้า และถ่ายภาพร่วมกัน
----------
กิจกรรมก่อนจากกันของรุ่น คือการเฉลยบัดดี้ ด้วยบรรยากาศรักและอบอุ่นตามแบบฉบับครอบครัวผู้นำการศึกษาคาทอลิก ภาพบรรยากาศสุดท้ายของวันนี้สะท้อนว่า ทุกสิ่งที่ทำร่วมกันมาตั้งแต่วันแรกจนวันจบหลักสูตรนั้นจะยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคน ความรู้ ความรัก การรับใช้ จะถูกถ่ายเททะลักเข้าไปสู่โรงเรียนของเรา ไหลล้นเรื่อยไปและผลิดอกออกผล วาดหวังว่าการศึกษาคาทอลิกจะได้รับการพัฒนาโดยผู้นำที่มีหัวใจเช่นนี้เป็นแน่แท้ ... ขอขอบคุณ
----------
หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5
(Development of Leadership in Catholic Education : DLCE - รุ่นที่ 5)
ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. - 9 พ.ย. 2562
อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน (พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์)
วันละ 6 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์
----------
หลังจบหลักสูตร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง – มาเก๊าระหว่างวันที่ 12 – 15 พ.ย. 2562จำนวนรุ่น 5 ที่เข้าร่วม 13 ท่าน ร่วมกับคณะผู้บริหาร/สมาคมครูฯ รวมคณะเดินทางศึกษาดูงานจำนวน 32 ท่าน
----------
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ วิทยาลัยแสงธรรม (Lux Mundi)
สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 8
อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
www.catholic-education.or.th

>> ชมภาพกิจกรรม <<

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989773
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
743
517
4741
961401
7247
51904
989773

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 18:57
Go to top