phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

 

1 IMG 1343

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวาลา 08.30 - 15.30 น.

ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 143 คน จาก 38 โรงเรียน

-----------------

เวลา 09.00 น. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมใหญ่ฯ หลังจากจบวจนพิธีรรม เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกที่เปลี่ยนไปกับวิกฤตที่เกิดขึ้น & บทบาทครู” โดย อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย

ต่อด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะ EF ของมนุษย์ที่พร้อมเผชิญวิกฤต” โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงบ่าย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทครู ในการพาเด็กสู่ NEW NORMAL” โดย อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย

เวลา 15.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ประธานการประชุมโดย คุณลลิดา วังตาล นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ  

วจนพิธีกรรมปิดการประชุมใหญ่ฯ โดย บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม จิตตาธิการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ

-----------------

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

1. คาเบรียลอุปถัมภ์

2. ซางตาครู้สศึกษา

3. เซนต์จอห์น บัปติสต์

4. เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

5. เซนต์ราฟาแอล

6. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

7. เซนต์หลุยส์ศึกษา

8. เซนต์เทเรซา

9. เซนต์แอนดรูว์

10. เซนต์โยเซฟทิพวัล

11. ดรุณาราชบุรี

12. ดวงมณี

13. ดาราสมุทร

14. ธรรมภิรักษ์

15. น.ยอแซฟฯ หนองรี

16. นารีวิทยา

17. นารีวุฒิ

18. นฤมลทิน ธนบุรี

19. ปัญจทรัพย์

20. พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

21. พระแม่สกลสงเคราะห์

22. มหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23. มารดานฤมล

24. มาเรียลัย

25. ยอแซฟอุปถัมภ์

26. ราษฎร์บำรุงศิลป์

27. สามัคคีสงเคราะห์

28. สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

29. สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

30. อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์

31. อรุณวิทยา

32. อัสสัมชัญคอนแวนต์

33. อาเวมารีอา อุบลฯ

34. อุดมวิทยา

35. มารดาอุปถัมภ์ (กรรมการ)

36. เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ (กรรมการ)

37. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ (กรรมการ)

38. ดำเนินวิทยา (กรรมการ)

-----------------

คณะทำงาน ขอขอบคุณ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนคาทอลิกของเรา

ขอขอบคุณ ทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นมากที่สุด หากขาดตกบกพร่องประการใด คณะทำงานขอน้อมรับทุกคำแนะนำทุกข้อแก้ไขสำหรับการจัดงานในครั้งต่อไป

ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ใน 1 วันเต็มๆ นี้ไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและโรงเรียนของเราต่อไป

-----------------

ขอบพระคุณอย่างสูง

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

19 กันยายน 2563

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพฯ 

>> ชมภาพกิจกรรม <<

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

992526
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
188
1174
2484
972418
10000
51904
992526

Your IP: 100.24.122.117
2021-04-13 04:35
Go to top