phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

 

1 IMG 8110

 

การเสวนาในหัวข้อ

“การพิทักษ์คุ้มครองและปกป้องเด็ก และบุคคลเปราะบาง”

จัดโดยคณะทำงานในการพิทักษ์คุ้มครองและปกป้องเด็กและบุคคลเปราะบาง

คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน (ประเทศไทย)

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 9.30 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

[บทแบ่งปัน - คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์]

...พ่อขอเชิญชวนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดคณะนักบวชหญิงแข็งขันในการสร้างวัฒนธรรมแบบคาทอลิกด้วยคุณค่าพระวรสาร รักเมตตา เคารพ ซื่อสัตย์ โดยมีการปกป้องคุ้มครองนักเรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่า โรงเรียน ปราศจากความรุนแรงด้วยประการใด ๆโดยเฉพาะในการสอนการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการลงโทษนักเรียนดังนี้เราจึงจะทำให้โรงเรียนของเราเป็นแหล่งบ่มเพาะที่นักเรียนทุกคนได้รู้จัก ได้สัมผัสความรักเมตตาของพระเจ้า อย่างแท้จริงจนเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนคาทอลิกอื่น ๆ ได้...

พ่อเชื่อมั่นในทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร

ดาวน์โหลด :

เอกสารประกอบการสัมมนา 4 หัวข้อ ของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง การปกป้องคุ้มครองนักเรียน (Child Protection) ที่https://1th.me/byFDl

ดาวน์โหลด :

นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (Child Protection)

ที่https://1th.me/fZ3DV

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

www.catholic-education.or.th

 

>> ชมภาพกิจกรรม <<

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989715
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
685
517
4683
961401
7189
51904
989715

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 18:23
Go to top