Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

#MerryChristmas&HappyNewyear
ยังคงอยู่ในเทศกาลเติมเต็มหัวใจและอุ่นไอความสุข... วันนี้ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เดินทางไปที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ พบ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรฯ

 - - -

 

0 DSC 0305

#MerryChristmas&HappyNewyear
ยังคงอยู่ในเทศกาลเติมเต็มหัวใจและอุ่นไอความสุข... วันนี้ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เดินทางไปที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ พบ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรฯ และ พบอาจารย์ ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ที่ปรึกษาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ที่บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด เพื่อคำนับ ขอพร ส่งความสุขความยินดีโอกาสเทศกาลปีใหม่ ขอบพระคุณท่านในความกรุณาและคุณูปการที่มีให้แก่สภาการศึกษาคาทอลิกฯ เสมอมา และยังคงหวังใจว่าในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นไปเช่นนี้... และแม้ “โควิด-19 จะทำให้เราห่างไกล แต่ความห่วงใยจะทำให้เราใกล้กัน” ขอขอบพระคุณและขอพระเจ้าอวยพร


เวลา 10.00 น. คุณปทุม จังสถิตย์กุล และ คุณอาทิตยา วงศ์สุดรัก จาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เข้ามาพบคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ส่งมอบความสุขโอกาสเทศกาลปีใหม่ ขอบคุณที่เข้ามาทำวันนี้ของเราให้เป็นวันสุขอีกวัน ให้ทุกวันเป็นโอกาส ที่จะสามารถส่งมอบสิ่งดีๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะแห่งความสุขให้แก่กัน ไม่จำกัด Merry Christmas and A Happy New Year to you too.
- - -
- - -
"แม้โควิด-19 จะทำให้เราห่างไกล
แต่ความห่วงใยจะทำให้เราใกล้กัน”
คำนับ ขอพร ส่งความสุขความยินดี...
วันพฤหัสฯที่ 21 มกราคม 2564/2021
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.catholic-education.or.th
www.edbathai.com

 

>> ชมภาพกิจกรรม <<

 

ข่าวการศึกษา

แสงสว่างของทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนรู้
แสงสว่างของทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนรู้ “จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์” กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองเป็นทางเลือกใหม่ของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกระบวนการนำเสนอ การเพิ่มคุณค่าเนื้อหา การแบ่งปัญประสบการณ์ การปลูกฝังให้ผู้สอนและปู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เหนือสิ่งอื่นใดทำให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการไตร่ตรองในขณะทำการสอน (Reflection in action) และการไตร่ตรองการสอนที่ผ่านไป (Reflection on action)...

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
...การศึกษา...เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเป็นเรื่องของความรักและความรับผิดชอบที่สืบทอดจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง-----------------------การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564เวลา 10.00 -12.00 น. ประชุมผ่าน Zoom Meeting---------------------- ...การศึกษา...เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง เป็นเรื่องของความรักและความรับผิดชอบที่สืบทอดจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง-----------------------การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564เวลา 10.00 -12.00 น....

ข่าวประชาสัมพันธ์

วรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง”
วรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง”-----------------สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทยร่วมกับ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง” รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดอบรม / สัมมนา / ประชุม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
เมื่อโลกยังคงต้องเผชิญ COVID-19 โรงเรียนและครูจึงมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน เราต้องมีความหวังและกำลังใจเพราะเด็กๆ นั้นรออยู่-------------------การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2564

Youtube Logo

Facebook Logo

info

Slide1

Slide2

Slide3

Slide7

Slide8

Slide4

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png1.png8.png5.png0.png4.png
Today56
Yesterday508
This week12005
This month16944
Total118504

Who Is Online

1
Online

Sunday, 13 June 2021