Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

"การให้ เป็นสุขใจ ยิ่งกว่าการรับ" 
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ขอขอบคุณ อ.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน และ วิทยาลัยแสงธรรม สำหรับความรักใส่ใจให้ของขวัญและโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้เสมอ การได้พบปะเยี่ยมเยียนแม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ทว่ากำลังใจดีๆ นั้น จะดำรงอยู่เป็นเวลานานและจนกว่าเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่ง... #สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่

 - - -

 

1 ๒๑๐๑๒๒ 4

 

"การให้ เป็นสุขใจ ยิ่งกว่าการรับ"
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ขอขอบคุณ อ.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน และ วิทยาลัยแสงธรรม สำหรับความรักใส่ใจให้ของขวัญและโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้เสมอ การได้พบปะเยี่ยมเยียนแม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ทว่ากำลังใจดีๆ นั้น จะดำรงอยู่เป็นเวลานานและจนกว่าเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่ง... #สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่
- - -
คำนับ ขอพร ส่งความสุขความยินดี...
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564/2021
ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
- - -
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
www.catholic-education.or.th

 

>> ชมภาพกิจกรรม <<

 

ข่าวการศึกษา

แสงสว่างของทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนรู้
แสงสว่างของทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนรู้ “จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์” กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองเป็นทางเลือกใหม่ของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกระบวนการนำเสนอ การเพิ่มคุณค่าเนื้อหา การแบ่งปัญประสบการณ์ การปลูกฝังให้ผู้สอนและปู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เหนือสิ่งอื่นใดทำให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการไตร่ตรองในขณะทำการสอน (Reflection in action) และการไตร่ตรองการสอนที่ผ่านไป (Reflection on action)...

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
...การศึกษา...เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเป็นเรื่องของความรักและความรับผิดชอบที่สืบทอดจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง-----------------------การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564เวลา 10.00 -12.00 น. ประชุมผ่าน Zoom Meeting---------------------- ...การศึกษา...เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง เป็นเรื่องของความรักและความรับผิดชอบที่สืบทอดจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง-----------------------การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564เวลา 10.00 -12.00 น....

ข่าวประชาสัมพันธ์

วรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง”
วรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง”-----------------สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทยร่วมกับ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง” รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดอบรม / สัมมนา / ประชุม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
เมื่อโลกยังคงต้องเผชิญ COVID-19 โรงเรียนและครูจึงมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน เราต้องมีความหวังและกำลังใจเพราะเด็กๆ นั้นรออยู่-------------------การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2564

Youtube Logo

Facebook Logo

info

Slide1

Slide2

Slide3

Slide7

Slide8

Slide4

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png1.png8.png4.png9.png4.png
Today46
Yesterday508
This week11995
This month16934
Total118494

Who Is Online

3
Online

Sunday, 13 June 2021