Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

ขอถือโอกาสนี้กล่าวคำว่า
新正如意 新年发财
"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้"
"ปีใหม่นี้ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา มั่งคั่งร่ำรวยตลอดปี"
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ขอขอบคุณ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ สำหรับของขวัญปีใหม่แสดงความรักความขอบคุณ ความร่วมมือช่วยเหลืองานด้านการศึกษาที่มีมาเสมอ และตั้งแต่สมัย ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ คุณูปการและความรักเมตตายิ่งใหญ่ หาได้คงอยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ทว่าดำรงอยู่เป็นเวลานาน เช่นนี้ เสมอ
- - -

IMG 7154

 

ขอถือโอกาสนี้กล่าวคำว่า
新正如意 新年发财
"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้"
"ปีใหม่นี้ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา มั่งคั่งร่ำรวยตลอดปี"
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ขอขอบคุณ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ สำหรับของขวัญปีใหม่แสดงความรักความขอบคุณ ความร่วมมือช่วยเหลืองานด้านการศึกษาที่มีมาเสมอ และตั้งแต่สมัย ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ คุณูปการและความรักเมตตายิ่งใหญ่ หาได้คงอยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ทว่าดำรงอยู่เป็นเวลานาน เช่นนี้ เสมอ
- - -
คำนับ ขอพร ส่งความสุขความยินดี
จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ
11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
www.catholic-education.or.th

 

>> ชมภาพกิจกรรม <<

 

ข่าวการศึกษา

แสงสว่างของทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนรู้
แสงสว่างของทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนรู้ “จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์” กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองเป็นทางเลือกใหม่ของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกระบวนการนำเสนอ การเพิ่มคุณค่าเนื้อหา การแบ่งปัญประสบการณ์ การปลูกฝังให้ผู้สอนและปู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เหนือสิ่งอื่นใดทำให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการไตร่ตรองในขณะทำการสอน (Reflection in action) และการไตร่ตรองการสอนที่ผ่านไป (Reflection on action)...

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
...การศึกษา...เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเป็นเรื่องของความรักและความรับผิดชอบที่สืบทอดจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง-----------------------การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564เวลา 10.00 -12.00 น. ประชุมผ่าน Zoom Meeting---------------------- ...การศึกษา...เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง เป็นเรื่องของความรักและความรับผิดชอบที่สืบทอดจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง-----------------------การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564เวลา 10.00 -12.00 น....

ข่าวประชาสัมพันธ์

วรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง”
วรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง”-----------------สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทยร่วมกับ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง” รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดอบรม / สัมมนา / ประชุม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
เมื่อโลกยังคงต้องเผชิญ COVID-19 โรงเรียนและครูจึงมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน เราต้องมีความหวังและกำลังใจเพราะเด็กๆ นั้นรออยู่-------------------การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2564

Youtube Logo

Facebook Logo

info

Slide1

Slide2

Slide3

Slide7

Slide8

Slide4

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png1.png8.png5.png2.png6.png
Today78
Yesterday508
This week12027
This month16966
Total118526

Who Is Online

1
Online

Sunday, 13 June 2021