phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

     พระศาสนจักรย้ำเตือนถึงพันธกิจของโรงเรียนคาทอลิกในการเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี แต่เราประกาศข่าวดีอะไร? ในการประกาศข่าวดี เราไม่ได้ประกาศข้อคำสอน แต่เราประกาศถึงบุคคลคนหนึ่งและเหตุการณ์หนึ่ง คือ พระเยซูคริสต์ และชีวิตของพระองค์ เพราะพระองค์คือ “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยอห์น 14:6) สิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ และสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนเผยแสดงถึงพระพักตร์ของพระบิดา พระเป็นเจ้าผู้ทรงรักเรา ขอให้เราคิดดูว่า ทัศนคติของพระเยซูต่อคนบาปเป็นเรื่องอื้อฉาวน่าตกใจสำหรับคนในสมัยของพระองค์อย่างไร ขอให้เรานึกถึงเรื่องของเลวี (มาระโก 2 : 13 - 17)ศักเคียส (ลูกา 7 : 36 - 5) หญิงที่ล่วงประเวณี (ยอห์น 8 : 1 - 11) โสเภณีที่ใช้น้ำตาชำระพระบาท (ลูกา 7 : 36 - 50) และเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมาย จนกระทั่งคนที่ต่อต้านพระองค์ตราหน้าพระองค์ว่าเป็น “เพื่อนของคนเก็บภาษีและโสเภณี” ซึ่งเป็นคนบาปต่อหน้าสาธารณชน อันที่จริงแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ พระเยซูเจ้าทรงอธิบายว่า คนป่วยต้องการหมอ นั่นคือสาเหตุที่พระองค์เสด็จมายังโลกนี้เพื่อแสวงหาคนบาป (เทียบ มาระโก2 : 17) พระองค์ทรงสอนถึงพระเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระบิดา (ลก 15) พระองค์ประกาศว่า คนที่สังคมประณามสาปแช่งก็เป็นสุข (เทียบ มัตธิว บทที่ 5) คนยากจนคนที่ถูกกดขี่ คนที่ถูกเบียดเบียน ฯลฯ พระองค์ตรัสแก่เราว่า พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างคนที่ถูกลืม ถูกละเลย ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกทอดทิ้ง พระองค์ทรงแสดงให้เห็นความจริงนี้ด้วยการอยู่เคียงข้างกับคนเหล่านี้ ยอมตายเหมือนกับคนเหล่านี้คนหนึ่งพระองค์ทรงถูกทรยศ ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม และถูกประหารชีวิต เพื่อนของพระองค์เกือบทั้งหมดทอดทิ้งพระองค์ และพระองค์เองทรงรู้สึกว่าถูกพระบิดาทอดทิ้ง พระองค์ทรงลงมาสู่จุดต่ำสุดของความเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้นำเราขึ้นไปสู่ระดับของพระเป็นเจ้าการกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพของพระองค์แสดงให้เราเห็นถึง ชัยชนะของความรักของพระเจ้าเหนือความอยุติธรรมทั้งหลายในโลกนี้และแม้กระทั่งความตาย

     เมื่อพิจารณาประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด เราอาจจะกล่าวได้ว่า ในท่ามกลางการดิ้นรนและความยากลำบากในชีวิต และแม้กระทั่งในความตาย เราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าที่ทรงรับเอากาย ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา และพระองค์ทรงนำเราให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการไถ่กู้ ความรักของพระเจ้ามีชัยชนะเหนือบาปและผลพวงของบาป ทั้งความทุกข์และความตาย หากกล่าวให้เป็นรูปธรรม ข่าวดีนั้นก็คือ เราไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่ในโลกนี้ให้เผชิญกับปัญหาต่าง ๆในชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยเราร่วมทาง พระองค์ทรงรักเราและทรงสละพระบุตรแต่องค์เดียวเพื่อไถ่กู้เรา ความรักนี้เอาชนะความกลัว ความทุกข์ยากและความตาย

     พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงอธิบายในพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) ว่า “...การประกาศข้อความเชื่อเรื่องพระเยซูครั้งแรก หรือ “kerygma” มีบทบาทสำคัญที่ต้องอยู่ตรงใจกลางของกิจกรรมการประกาศพระวรสาร... ครูสอนคำสอนต้องกล่าวถึงการประกาศครั้งแรกนี้อยู่เสมอ คือ “พระเยซูคริสตเจ้าทรงรักท่าน และทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยท่านให้รอด และบัดนี้ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เคียงข้างท่านในแต่ละวันเพื่อส่องสว่าง เสริมกำลัง และปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ” เมื่อเราพูดว่า การประกาศนี้เป็นการประกาศครั้งแรก มิได้หมายความว่า เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก และหลังจากนั้นก็ถูกลืม หรือถูกแทนที่ด้วยเนื้อหาอื่น ๆ ที่มองข้ามเรื่องนี้ไปการประกาศนี้เป็นการประกาศครั้งแรกในความหมายเชิงคุณภาพ เพราะเป็นการประกาศที่สำคัญซึ่งเราต้องรับฟังอยู่เสมอในลักษณะที่แตกต่างออกไป และเราต้องประกาศใหม่อีกครั้งในการสอนคำสอน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในทุกขั้นตอนและทุกเวลา” (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 164)

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989757
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
727
517
4725
961401
7231
51904
989757

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 18:43
Go to top