phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

     “ความรับผิดชอบหลักในการสร้างบรรยากาศที่พิเศษของโรงเรียนแบบคริสต์นี้ตกอยู่กับครู ในฐานะปัจเจกบุคคลและในฐานะของชุมชน การสอนมีนัยทางศีลธรรมที่ลึกซึ้งพิเศษ และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมนุษย์ที่ล้ำค่าและสร้างสรรค์ที่สุด ทั้งนี้ เพราะครูไม่ได้แต่เพียงเขียนคำสอนลงในวัสดุที่ไม่มีชีวิตจิตใจ แต่จารึกลงบนจิตวิญญาณของมนุษย์ดังนั้น ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างครูกับนักเรียนจึงมีความสำคัญใหญ่หลวง และไม่จำกัดอยู่แต่เพียงการให้และการรับเท่านั้น” (โรงเรียนคาทอลิกขณะกำลังเข้าสู่สหัสวรรษที่สามข้อ 19) นอกจากนี้ เราพึงระลึกอยู่เสมอว่า ครูและนักการศึกษาคาทอลิกทำงานตามกระแสเรียกเฉพาะ และมีส่วนร่วมที่สำคัญยิ่งในพันธกิจของพระศาสนจักร จนกระทั่งว่า“เป้าหมายและแผนงานทางการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็โดยอาศัยบรรดาครูนี้เอง” (การศึกษาแบบคริสต์ ข้อ 8)

     นอกจากนี้ และกล่าวได้ว่าอยู่ในลำดับความสำคัญก่อนหน้าครูเสียอีก คือ “พ่อแม่มีพันธะหน้าที่ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญจริงจังกับการให้การศึกษาแก่ลูก” (การศึกษาแบบคริสต์ข้อ 3) พ่อแม่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในชุมชนทางการศึกษา เพราะการให้การศึกษาแก่บุตร เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานและตามธรรมชาติของพวกเขา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า สังคมในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นที่จะมอบหมายบทบาทเฉพาะดังกล่าวนี้ให้กับผู้อื่น ดังนั้น “ประชาสังคมมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของพ่อแม่ ให้ความไว้วางใจให้เขามามีส่วนร่วมให้การศึกษา และการให้ความช่วยเหลือแก่พ่อแม่ และหน่วยงานสังคมอื่น ๆ ในส่วนที่เขาไม่สามารถจัดการเองได้ เพื่อให้เกิดการศึกษาตามความประสงค์ของพ่อแม่” (การศึกษาแบบคริสต์ ข้อ 3)

     โรงเรียนคาทอลิกจำเป็นจะต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษในการคัดเลือกบุคลากรและการให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องแก่พวกเขา เพื่อให้ครูและบุคลากรต่าง ๆ สามารถทำงานตามพันธกิจของตนได้สำเร็จ การคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาแต่เพียงหลักเกณฑ์จากผลการศึกษาของพวกเขาอาจจะไม่เพียงพอ ไม่ว่ากับครูคาทอลิกหรือที่ไม่ได้เป็นคริสต์เราสามารถประกาศถึงองค์พระคริสต์ได้โดยผ่านความเป็นมืออาชีพในการจัดการศึกษาและคุณภาพในการเป็นประจักษ์พยานของครู ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนคาทอลิกวิถีทางทั้งสองนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการประกาศข่าวดี โรงเรียนที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพเพียงพอก็ไม่สามารถจะนับได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ดี

     สิ่งที่สำคัญก็คือ เราต้องให้ความสนใจกับคุณภาพในการสอนและการหล่อหลอมมนุษย์ที่เราให้กับบุคคลทั้งครบ เราต้องไม่ลืมว่า โรงเรียนไม่สามารถจะจำกัดบทบาทของตนเองอยู่แต่เพียงการให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น เพราะเป้าหมายของโรงเรียนคือการหล่อหลอมบุคคลทั้งครบ ไม่ใช่แต่เพียงในมิติทางด้านปัญญาเท่านั้น “ภารกิจของโรงเรียนคาทอลิกโดยพื้นฐานแล้ว คือ การบูรณาการวัฒนธรรมเข้ากับความเชื่อและการผสมผสานความเชื่อเข้ากับชีวิต ภารกิจประการแรกสามารถทำให้สำเร็จได้โดยการบูรณาการแง่มุมต่าง ๆ ของความรู้ของมนุษย์เข้าด้วยกัน โดยอาศัยเนื้อหาของสาระวิชาต่าง ๆ ที่สอนโดยแสงสว่างแห่งพระวรสาร ภารกิจประการที่สองจะสำเร็จได้โดยการเจริญเติบโตในคุณธรรมต่างๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของคริสตชน” (โรงเรียนคาทอลิก ข้อ 37) และวิถีทางในการบรรลุเป้าหมายนี้ นั่นคือ บรรยากาศที่เอื้อต่อการค้นหาความจริง “หน้าที่เฉพาะของโรงเรียนคาทอลิกคือการสร้างบรรยากาศพิเศษภายในชุมชนโรงเรียนให้เป็นบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาด้วยจิตตารมณ์แห่งอิสรภาพและความรักของพระวรสาร เพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ใหม่” (การศึกษาแบบคริสต์ ข้อ 8)

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989718
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
688
517
4686
961401
7192
51904
989718

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 18:23
Go to top