phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

     นี่คือสาเหตุที่เราไม่สามารถจะแบ่งแยกการเป็นประจักษ์พยานออกจากคุณภาพในการจัดการศึกษาได้ นักเรียนของเราจะต้องได้รับประสบการณ์ความรักที่พระเจ้ามีต่อพวกเขา โดยผ่านทางชีวิตการเป็นนักการศึกษาที่แท้จริงของครู และสิ่งนี้จะกลายเป็นการประกาศข่าวดีที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะว่าตามถ้อยคำของพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 นั้น คนเราทุกวันนี้ไม่ฟังครู แต่ถ้าพวกเขาจะฟังครู นั่นก็เพราะบรรดาครูเป็นประจักษ์พยาน

     นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งแก่โรงเรียนของเราในปัจจุบัน แต่บางทีนี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้ การเป็นประจักษ์พยานของเราแต่ละคนอาจจะเป็นสิ่งที่ยากแต่เรายังคงมีนักการศึกษาจำนวนมากที่อุทิศตนอย่างจริงจัง พวกเขาเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม การเป็นประจักษ์พยานด้วยกัน ในฐานะที่เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นคณะครู เป็นคณะนักบวชที่ทำงานเกี่ยวกับการศึกษา เป็นคณะผู้บริหารการศึกษาด้วยกันนี่ต่างหากที่เป็นความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่ ในโลกที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขันและการแบ่งแยกพวกเขาพวกเรา พระศาสนจักรต้องเป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นเอกภาพและเป็นหนึ่งเดียวกัน ชีวิตของพวกเราย่อมพูดได้หนักแน่นกว่าคำพูดใด ๆ

     ในพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาขอร้องคริสตชนในทุกชุมชนเป็นพิเศษ ให้เป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูดและให้แสงสว่าง ขอให้ทุกคนได้ชื่นชมว่าท่านเอาใจใส่และให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างไร และท่านเป็นเพื่อนร่วมทางแก่กันอย่างไร“ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยอห์น 13 : 35) นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงวอนขอจากพระบิดา ในการภาวนาอย่างเข้มข้นของพระองค์ “...เพื่อให้
ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน... ในเรา... เพื่อโลกจะได้เชื่อ” (ยอห์น 17 : 21) จงระวังการประจญเรื่องความอิจฉาริษยา เราอยู่ในเรือลำเดียวกัน และเราจะไปสู่ท่าเรือเดียวกัน ให้เราวอนขอพระหรรษทานที่จะชื่นชมยินดีในผลงานของผู้อื่น ซึ่งเป็นของทุกคน” (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 99)

     สมณสาส์นนักบวชและพันธกิจในโรงเรียน กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “พันธกิจทางการศึกษาจะดำเนินไปภายใต้จิตตารมณ์แห่งการร่วมมือกันของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งนักเรียน พ่อแม่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบขึ้นเป็นชุมชนทางการศึกษาชุมชนการศึกษาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งคุณค่าต่าง ๆ ได้รับการสื่อสารออกมาโดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แท้จริงของสมาชิกทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนนั้น จุดมุ่งหมายสูงสุดของชุมชนนี้คือการให้การศึกษาที่สมบูรณ์และครอบคลุมแก่ทุกคนในแง่นี้ นักบวชสามารถทำประโยชน์ได้อย่างแน่นอน อันเนื่องมาจากประสบการณ์การเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นของชีวิตชุมชนของพวกเขา

     อันที่จริง การอุทิศตนมาใช้ชีวิตและสื่อสารถึงจิตตารมณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยผ่านทางการเสวนาที่สร้างสรรค์และสามารถผสมกลมกลืนความแตกต่างทั้งปวงได้พวกเขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มีรากฐานอยู่บนคุณค่าพระวรสารแห่งความจริงและความรัก นักบวชจึงเป็นดั่งเชื้อแป้งที่สามารถสร้างความสัมพันธ์แห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันที่ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งโดยตัวของความสัมพันธ์เหล่านี้เองเป็นการศึกษา พวกเขาส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การปรับปรุงประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบร่วมกันต่อแผนการศึกษา และเหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนถึงชีวิตคริสตชนโดยการสื่อสารประสบการณ์กับพระเจ้าและกับข่าวดีจากพระวรสาร แม้กระทั่งการแบ่งปันความตระหนักรู้ถึงการเป็นเครื่องมือของพระเจ้า และเป็นผู้รับพระพรพิเศษในการรับใช้มนุษย์ทั้งมวล” (นักบวชและพันธกิจในโรงเรียน ข้อ 42)

     พระศาสนจักรเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ไม่แต่เฉพาะจากนักบวช แต่จากทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรงเรียนคาทอลิก สมณสาส์น การให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิกกล่าวว่า “พันธกิจนี้เรียกร้องสมาชิกทุกคนในชุมชนการศึกษาให้ตระหนักว่า ในฐานะของบุคคลและชุมชน ผู้ให้การศึกษาอบรมมีความรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสร้างวิถีชีวิตแบบคริสตชนดั้งเดิม ผู้ให้การศึกษาอบรมถูกเรียกร้องให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้าและแสดงให้เห็นถึงชีวิตคริสตชนที่เป็นแสงสว่างและมีความหมายสำหรับทุกคนเฉกเช่นเดียวกับนักบวชที่ถูกเรียกให้เป็นประจักษ์พยานถึงกระแสเรียกเฉพาะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพวกเขา เพื่อที่จะดำเนินชีวิตในชุมชนวิชาการเพื่อเป็นเครื่องหมายเป็นความทรงจำ และเป็นประกาศถึงคุณค่าพระวรสาร เช่นเดียวกันกับผู้ให้การศึกษาอบรมที่เป็นฆราวาสถูกเรียกร้องให้ปฏิบัติพันธกิจเฉพาะในพระศาสนจักรโดยการดำเนินชีวิตกระแสเรียกฆราวาสด้วยความเชื่อในโครงสร้างแบบชุมชนของโรงเรียน (การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 17)

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989707
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
677
517
4675
961401
7181
51904
989707

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 18:19
Go to top