phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

     ด้วยเหตุที่นักการศึกษาฆราวาสได้รับกระแสเรียกให้ดำเนินชีวิตในความเชื่อเป็นฆราวาสในโครงสร้างแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของโรงเรียนด้วยคุณสมบัติแบบมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยความมุ่งมั่นในการแพร่ธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อเพื่อที่จะพัฒนามนุษย์ทั้งครบ เหล่านักการศึกษาฆราวาสจึงจะต้องทำงานด้วยกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระศาสนจักร และในที่สุดกับคณะนักบวชที่ทำงานในโรงเรียนแห่งเดียวกันเราจะบรรลุถึงคุณภาพของชีวิตแบบคริสต์ได้อย่างไร? สมณสาส์นการให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก กล่าวว่า “สิ่งที่ทำให้การเป็นประจักษ์พยานนี้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คือ การส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยเฉพาะภายในชุมชนการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก จิตตารมณ์นี้เป็นความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ที่กำลังรอคอยพระศาสนจักรอยู่ในสหัสวรรษที่สาม

     จิตตารมณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมายถึง ความสามารถที่จะคำนึงถึงบรรดาพี่น้องชายหญิงร่วมความเชื่อที่รวมเป็นหนึ่งอย่างลึกซึ้งภายในพระกายทิพย์ และดังนี้จึงเป็น ‘ผู้เป็นส่วนหนึ่งของฉัน’ และความสามารถของชุมชนแบบคริสต์ที่จะจัดเตรียมที่ว่างสำหรับพระพรทั้งมวลของพระจิตเจ้า ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกระแสเรียกต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ซึ่งได้แก่โรงเรียนคาทอลิกนั้น จิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกันต้องกลายเป็นลมหายใจแห่งชีวิตของชุมชนการศึกษา เป็นเกณฑ์ของการพัฒนาอย่างเต็มที่ของสมาชิก และเป็นจุดอ้างอิงพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติพันธกิจร่วมกันนี้อย่างแท้จริง” (การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 16)

      พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงนำเสนอจิตตารมณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันว่าเป็นจิตตารมณ์แห่งสหัสวรรษที่สาม เป็นจิตตารมณ์ที่ช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายอันใหญ่หลวงในยุคนี้ เพื่อที่จะทำให้พระศาสนจักรเป็นบ้านและโรงเรียนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เอกสารของพระศาสนจักรที่กล่าวอ้างมาข้างต้นนี้หยิบยื่นความท้าทายอันเดียวกันนี้แก่โลกแห่งการศึกษาคาทอลิก ถ้าโรงเรียนคาทอลิกสามารถจัดโครงสร้างภายใต้จิตตารมณ์นี้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถามตัวเองอีกเลยว่า จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้โรงเรียนเป็นสนามในการประกาศข่าวดี

     อะไรคือความหมายอย่างเป็นรูปธรรมของการดำเนินชีวิตด้วยจิตตารมณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน? พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 อธิบายไว้ในสมณสาส์น การเริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ ข้อ 43 โดยสรุปเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่
     1. จิตตารมณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันชี้ให้เห็นถึงความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของการเพ่งรำพึงในจิตใจเราถึงรหัสธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกภาพที่ประทับอยู่ท่ามกลางเราและแสงแห่งพระตรีเอกภาพที่ฉายแสดงอยู่บนใบหน้าของพี่น้องชายหญิงของเรา
     2. จิตตารมณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังหมายความถึงความสามารถที่จะคิดถึงพี่น้องชายหญิงที่ร่วมอยู่ในความเชื่อในความเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ลึกซึ้งในพระกายทิพย์ ดังนั้น ในฐานะของ “ผู้เป็นส่วนหนึ่งของเรา” นี่ทำให้เราสามารถที่จะร่วมแบ่งปันความสุขและความทุกข์ของพวกเขา ที่จะรับรู้ถึงความปรารถนาและดูแลตอบสนองความต้องการ ที่จะมอบมิตรภาพที่ลึกซึ้งและจริงใจให้กับพวกเขา
     3. จิตตารมณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันบอกเป็นนัยถึงความสามารถที่จะมองเห็นสิ่งดี ๆ ในตัวของคนอื่น ในการยอมรับและเห็นคุณค่าของสิ่งดี ๆ เหล่านี้ ในฐานะที่เป็นของขวัญจากพระเป็นเจ้า ไม่ใช่แต่เฉพาะที่เป็นของขวัญสำหรับพี่น้องชายหญิงที่ได้รับของขวัญนั้นโดยตรงจากพระเจ้า แต่ยังเป็น “ของขวัญสำหรับฉัน” ด้วยเช่นกัน
     4. จิตตารมณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในท้ายที่สุด หมายถึงการรู้ถึงวิธีการที่จะ “เปิดพื้นที่” ให้กับพี่น้องชายหญิงของเรา ร่วมแบ่งเบา “ภาระของกันและกัน” (กาลาเทีย 6 : 2) และต่อต้านการประจญล่อลวงให้เห็นแก่ตัว ซึ่งมักจะจู่โจมเราอยู่เสมอ ๆและยั่วยุให้เกิดการแข่งขัน การชิงดีชิงเด่น การไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน และความอิจฉาริษยาจิตตารมณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น ทำให้ไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังได้เพราะการจะทำให้เกิดจิตตารมณ์ดังกล่าวขึ้นได้ เราจะต้องรักซึ่งกันและกัน

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989874
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
844
517
4842
961401
7348
51904
989874

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 19:58
Go to top