phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

     เราไม่ควรหลงอยู่กับภาพลวงตา หากเราไม่เดินไปตามทางแห่งจิตวิญญาณนี้โครงสร้างภายนอกของความเป็นหนึ่งเดียวกันจะช่วยเราให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้น้อยมากโครงสร้างนี้จะเป็นเหมือนกับเครื่องกลไกที่ไร้วิญญาณ เป็นแต่เพียง “หน้ากาก” แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ใช่เครื่องมือในการแสดงออกและการเจริญเติบโตขอให้เรากลับไปพิจารณาองค์พระเยซู ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของการประกาศข่าวดีในพระศาสนจักรอยู่เสมอไป ขอให้พระองค์เป็นแรงบันดาลใจของพวกเราในการเผยแผ่พระวรสาร ขอให้พวกเรากล้าที่จะมองดูพระองค์เป็นแบบอย่างและติดตามรอยเท้าของพระองค์ แม้ว่าทางนั้นจะนำเราไปสู่เขากัลวารีโอ ไม่มีศิษย์คนใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าอาจารย์ได้เราจะบรรลุถึงเกียรติมงคลแห่งการกลับคืนชีพได้ ก็โดยผ่านทางความทุกข์ทรมานและความตายบนไม้กางเขนด้วย เส้นทางแห่งการประกาศข่าวดีย่อมยากลำบากเสมอ แต่ขอให้เราเดินไปบนเส้นทางนี้ด้วยความมั่นใจว่า ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า ในที่สุดแล้ว พระคริสตเจ้าจะรวบรวมทุกสิ่งและทุกคนในพระองค์ เพื่อที่จะถวายสิ่งสร้างทั้งมวลให้แก่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้า พระบิดาของเรา

     เป็นที่น่ายินดีที่สภาการศึกษาคาทอลิกได้รวบรวมบรรดาโรงเรียนสมาชิกทั้งของสังฆมณฑล นักบวช และฆราวาส มาร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการเพื่อรื้อฟื้นความชัดเจนของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกในช่วงปี ค.ศ. 2010 - 2012 และสังเคราะห์ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกาศเป็นอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกร่วมกันในที่ประชุมสัมมนาประจำปีค.ศ.2012 รวมทั้งผลิตหนังสือ ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิกว่าเป็นทางเลือกของสังคมไทย โดยจัดการศึกษาแบบคาทอลิกที่มุ่งเน้นงานอภิบาล และการอบรมหล่อหลอมนักเรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ด้วยจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร เพื่อนักเรียนดำเนินชีวิตในหนทางของความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

     เป็นฐานการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า ซึ่งนำความรอดพ้นสู่ชีวิตนิรันดรเป็นสนามเผยแผ่ธรรม ด้วยกระบวนการศึกษาที่สร้างนักเรียนให้มีจิตอาสา และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหากนักการศึกษาคาทอลิกจะทบทวนตนเอง และฟื้นฟูพันธกิจของโรงเรียนอยู่เสมอในจิตตารมณ์อภิบาลของพระศาสนจักร โรงเรียนคาทอลิกก็จะกระทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989856
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
826
517
4824
961401
7330
51904
989856

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 19:48
Go to top