Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

การประชุมสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น

(ศาสนาคริสต์ องค์กรศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และองค์กรศาสนาซิกซ์
จัดโดย คณะกรรมการสภาการศึกษา)

วันที่ 8 ธันวาคม เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องประชุมกำแหงพลางกูร (สกศ.)

 

คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้นำศาสนา(คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์) เพื่อหาผู้ที่เป็นผู้แทนศาสนาอื่นในคณะกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าองค์กรศาสนาอื่นจะหมุนเวียนกันเพื่อเป็นกรรมการสภาการศึกษาโดยจะดำรงตำแหน่งองค์กรศาสนาละ 1 ปี 4 เดือน โดยในวาระแรกจะเป็นผู้แทนของศาสนาซิกข์ ตามด้วยศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาคริสต์ (สำหรับศาสนาคริสต์ได้ตกลงกันว่าจะหมุนเวียนกันตามวาระที่ได้เข้ามาเป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยที่กรรมการที่เคยได้ดำรงตำแหน่งมาแล้ว ได้แก่ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย และสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ผู้แทนของศาสนาคริสต์จึงเป็นของมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ และต่อด้วยมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสแห่งประเทศไทย ตามลำดับ)

 

คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3pzieKI

 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

S 38289416

S 38281259

 

131064

Title 1

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

5.png5.png5.png0.png1.png2.png
Today116
Yesterday814
This week6450
This month26194
Total555012

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 19 January 2022 01:48