Catholic Education Council of Thailand

44.1024

 

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566

เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม

คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน  เพื่อรับทราบ

1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”

2) การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ

3) ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง 2566 “ร่วมกันเลือกคนดี ให้แผ่นดิน

4)  MOU ความร่วมมือทางวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว.

5) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาฯ ครั้งที่ 1/2566

6) การปรับปรุงหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนา

7) มูลนิธิ บราเดอร์ หลุยส์ ชาแนล มอบทุนการศึกษา 500 ทุน

8) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566( เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566)

9) การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก, ฝ่ายวิชาการ, 

     ฝ่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิก และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10) ความคืบหน้าการจัดประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2566

................

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2566 

วันจันทร์ที่  18 กันยายน 2566

.........................................................

2.1024

3.1024

4.1024

5.1024

6.1024

7.1024

8.1024

9.1024

10.1024

11.1024

55.1024

(ภาพ: อรพรรณ จำปา )

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด> <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง:https://bit.ly/3WnZrBU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

 

 

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png7.png9.png5.png
Today101
Yesterday469
This week1653
This month101
Total1347795

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 02:28

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ