Catholic Education Council of Thailand

1png

การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีกรรมทางศาสนา (ครั้งที่ 2)

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

เวลา 14.00 – 15.00 น.

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

------------------------------------

          เพื่อความพร้อมด้านพิธีกรรมในการจัดประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2566 นี้ ที่โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี

          คณะกรรมการจัดพิธีกรรมทางศาสนา นำโดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ทั้งนี้ เพื่อรายงานความก้าวหน้าต่าง ๆ สำหรับบทบาทหน้าที่รวมทั้งการมอบหมายภาระงานของคณะกรรมการฯ อันได้แก่

 1. จัดพิมพ์หนังสือเพลงและบทสวดในวจนพิธีกรรม และพิธีบูชาขอบพระคุณ
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์การจัดพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ
 3. จัดเตรียมผู้นำสวด นำบทเพลงในพิธีกรรมต่าง ๆ และพิธีบูชาขอบพระคุณ
 4. จัดเตรียมวจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา และวจนพิธีกรรมปิดการสัมมนา

          ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับ คู่มือพิธีกรรม  ตารางประจำวันของคณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบพิธีกรรมในช่วงเวลาต่าง ๆ นักดนตรี การจัดเตรียมไฟล์ Power point บทภาวนาเช้า/ค่ำ จากแต่ละคณะ การเดินทางไปดูสถานที่และนำอุปกรณ์ ภาชนะ อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ และการนัดหมายความพร้อมในวันจัดงาน ขอขอบคุณในความกรุณาของคณะกรรมการทุกท่านและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็น Team work สำคัญ เป็นความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อบรรยากาศชวนศรัทธาตลอดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

         

ผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนแต่ละคณะ ประกอบด้วย

 1. ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว (อุร์สุลิน)
 2. บาทหลวงสมชาย ช่อจันทร์ (พระมหาไถ่)
 3. ซิสเตอร์ชิดชนก แสงสุริยะ (พระกุมารเยซู)
 4. บาทหลวงพิเชฐ แสงเทียน (เยสุอิต)
 5. ภราดาพงษ์พัฒน์ คาโสจันทร์ (ลาซาล)
 6. ซิสเตอร์ยินดี ศรีสดใส (ลาซาล)
 7. นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ)

2png

3png

4png

7png

8png

9png

10png

11png

12png

(ภาพ-ข่าว: สุรัสวดี หงษ์วงค์)

 

 

 

 

 

 

------------------------------------

<ภาพทั้งหมด>   <Facebook>

------------------------------------

ตัดLinkให้สั้นลง:https://shorturl.asia/4cTOd

---------------------------------------

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

www.catholic-education.or.th

---------------------------------------  

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

Gospel Vsjpg

 

ล่าสุดS 15786011

BG 01

GCE Youtube2

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png4.png7.png0.png0.png3.png0.png
Today1247
Yesterday1323
This week7133
This month33812
Total1470030

Who Is Online

2
Online

Sunday, 24 September 2023 21:30

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ