Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวาลา 08.30 - 15.30 น.

ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 143 คน จาก 38 โรงเรียน

-----------------

 

1 IMG 1343

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวาลา 08.30 - 15.30 น.

ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 143 คน จาก 38 โรงเรียน

-----------------

เวลา 09.00 น. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมใหญ่ฯ หลังจากจบวจนพิธีรรม เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกที่เปลี่ยนไปกับวิกฤตที่เกิดขึ้น & บทบาทครู” โดย อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย

ต่อด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะ EF ของมนุษย์ที่พร้อมเผชิญวิกฤต” โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงบ่าย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทครู ในการพาเด็กสู่ NEW NORMAL” โดย อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย

เวลา 15.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ประธานการประชุมโดย คุณลลิดา วังตาล นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ  

วจนพิธีกรรมปิดการประชุมใหญ่ฯ โดย บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม จิตตาธิการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ

-----------------

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

1. คาเบรียลอุปถัมภ์

2. ซางตาครู้สศึกษา

3. เซนต์จอห์น บัปติสต์

4. เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

5. เซนต์ราฟาแอล

6. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

7. เซนต์หลุยส์ศึกษา

8. เซนต์เทเรซา

9. เซนต์แอนดรูว์

10. เซนต์โยเซฟทิพวัล

11. ดรุณาราชบุรี

12. ดวงมณี

13. ดาราสมุทร

14. ธรรมภิรักษ์

15. น.ยอแซฟฯ หนองรี

16. นารีวิทยา

17. นารีวุฒิ

18. นฤมลทิน ธนบุรี

19. ปัญจทรัพย์

20. พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

21. พระแม่สกลสงเคราะห์

22. มหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23. มารดานฤมล

24. มาเรียลัย

25. ยอแซฟอุปถัมภ์

26. ราษฎร์บำรุงศิลป์

27. สามัคคีสงเคราะห์

28. สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

29. สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

30. อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์

31. อรุณวิทยา

32. อัสสัมชัญคอนแวนต์

33. อาเวมารีอา อุบลฯ

34. อุดมวิทยา

35. มารดาอุปถัมภ์ (กรรมการ)

36. เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ (กรรมการ)

37. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ (กรรมการ)

38. ดำเนินวิทยา (กรรมการ)

-----------------

คณะทำงาน ขอขอบคุณ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนคาทอลิกของเรา

ขอขอบคุณ ทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นมากที่สุด หากขาดตกบกพร่องประการใด คณะทำงานขอน้อมรับทุกคำแนะนำทุกข้อแก้ไขสำหรับการจัดงานในครั้งต่อไป

ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ใน 1 วันเต็มๆ นี้ไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและโรงเรียนของเราต่อไป

-----------------

ขอบพระคุณอย่างสูง

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

19 กันยายน 2563

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพฯ 

>> ชมภาพกิจกรรม <<

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png1.png6.png1.png6.png1.png0.png
Today778
Yesterday477
This week15609
This month6968
Total1161610

Who Is Online

1
Online

Sunday, 04 December 2022 14:22

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ