Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

65 08 17 Poster

----------------------------------------------

การอบรม เรื่อง “ครู เข้าใจ เข้าถึง

ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยและป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน”

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565

เวลา 08.30 น. - 16.00 น. 

ณ ลานฟรังซิส ฮอล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จ.กรุงเทพฯ

----------------------------------------------

 

ที่ สคคท.024/2565

 

                               20 สิงหาคม 2565

เรื่อง       ขอเชิญอบรม เรื่อง“ครู เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยและป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน”
เรียน       อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย       กำหนดการอบรมและใบตอบรับ                      

                   ด้วยสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรม เรื่องครู เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยและป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.  ณ ลานฟรังซิส ฮอล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จ.กรุงเทพฯ  มีหัวข้อจากวิทยากรที่น่าสนใจ ดังนี้

บรรยายที่ 1  หัวข้อ ครูประคับประคองใจ แก้ไข Learning Loss ลดความรุนแรงในโรงเรียน

ทีมวิทยากรจากคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ดร.ชูเกียรติ จากใจชน, อาจารย์ถิรวรินทร์  บุญญาพิพรรธน์  และอาจารย์กุลธิดา   สีบัวบาน

บรรยายที่ 2 หัวข้อ การปกป้องคุ้มครองนักเรียน บนพื้นฐานสิทธิเด็ก 4 ประการ

วิทยากรโดย ดร.สุทธาภา  โชติประดิษฐ์  การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

                  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนผู้บริหารและคุณครูในโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คนละ 500 บาท   ท่านสามารถส่ง
ใบตอบรับ และชำระเงินลงทะเบียนไปยังสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยโอนเข้าบัญชี          
                  ธนาคารออมสิน
สาขาถนนจันทน์  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่ 020-2691-7256-3  ชื่อบัญชี  สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565    

                  รายละเอียดตามกำหนดการที่ได้แนบมาด้วยนี้  และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 086-8974544  (คุณอรพรรณ)

 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความกรุณาด้วยดีเสมอมา

 

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สกาวรัตน์  ธรรมภิรักษ์)

นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

ผู้ประสานงาน

น.ส. อรพรรณ  จำปา  

โทร. 08-6897-4544

 

----------------------------------------------

<ดาวน์โหลด: หนังสือ/จดหมาย/ใบตอบรับ>

----------------------------------------------

<Poster>     <Facebook>

----------------------------------------------

<เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อติดตามการUpdate>

----------------------------------------------

ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3R67cZA

----------------------------------------------

 

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

CATHOLIC SCHOOL TEACHERS’ ASSOCIATION OF THAILAND

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png3.png1.png5.png4.png
Today2246
Yesterday902
This week6371
This month5080
Total1243154

Who Is Online

3
Online

Sunday, 05 February 2023 07:51

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ