Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

1 IMG 0109 1024

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
             อาจารย์ ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการผู้จัดการ บ.สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ฯ/วิทยากรของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้เยาว์" (การปกป้องคุ้มครองนักเรียน - Child Protection
และข้อมูลส่วนบุคคล - PDPA ในโรงเรียนคาทอลิก) ให้กับ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ในงานสัมมนา-เข้าเงียบ-ประชุมเขต "ศักดิ์ศรีมนุษย์ บุตรพระเจ้า" ณ หอประชุมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีภคินี/ซิสเตอร์เข้าร่วมมากกว่า 100 ท่าน
             ขอขอบพระคุณ ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้ดูแลประสานความเรียบร้อยด้วยความรักอบอุ่นเสมอ และ ขอขอบพระคุณ คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณี ที่ให้ความสำคัญในเกียรติศักดิ์ศรี​ความเป็นมนุษย์​ ดังที่ พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า... เราถูกเรียกร้องให้จัดกระบวนการศึกษาที่ครบสมบูรณ์ ซึ่งตอบสนองต่อสถานการณ์ของความเหงาโดดเดี่ยวและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรดาเยาวชน จนทำให้พวกเขาเกิดความสิ้นหวัง ติดยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การใช้วาจาสร้างความเกลียดชังและการกลั่นแกล้ง รังแกกัน กระบวนการนี้ก่อให้เกิดการร่วมเดินทางกัน ซึ่งไม่เพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดผู้เยาว์ ปรากฏการณ์ของคู่แต่งงานเด็กและทหารเด็ก และโศกนาฎกรรมของการค้าเด็กเป็นทาส...

2 IMG 0116 10242 IMG 0166 10243 IMG 0179 10243 IMG 0199 10244 IMG 0155 10245 IMG 0233 1024(ภาพ: วีรวิชญ์  รัศมีบุญสิทธิ์)

 

 

---------------------------------------------------

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

---------------------------------------------------

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>

---------------------------------------------------

ตัดLinkให้สั้นลง:  https://bit.ly/3bCng66

---------------------------------------------------

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

กิจกรรมการแข่งขันวิชาการระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ครั้งที่ 18 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา (10 ก.ย. 65)
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา - - - - - - - -...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 -------------------------------------สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 23...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

21 พฤษภาคม 2565 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ( Child Protection )
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ( Child Protection )วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม เวลา...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png0.png5.png8.png8.png5.png4.png
Today239
Yesterday334
This week8683
This month63143
Total1058854

Who Is Online

1
Online

Friday, 30 September 2022 12:47

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ