Catholic Education Council of Thailand

1 IMG 0109 1024

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
             อาจารย์ ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการผู้จัดการ บ.สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ฯ/วิทยากรของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้เยาว์" (การปกป้องคุ้มครองนักเรียน - Child Protection
และข้อมูลส่วนบุคคล - PDPA ในโรงเรียนคาทอลิก) ให้กับ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ในงานสัมมนา-เข้าเงียบ-ประชุมเขต "ศักดิ์ศรีมนุษย์ บุตรพระเจ้า" ณ หอประชุมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีภคินี/ซิสเตอร์เข้าร่วมมากกว่า 100 ท่าน
             ขอขอบพระคุณ ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้ดูแลประสานความเรียบร้อยด้วยความรักอบอุ่นเสมอ และ ขอขอบพระคุณ คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณี ที่ให้ความสำคัญในเกียรติศักดิ์ศรี​ความเป็นมนุษย์​ ดังที่ พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า... เราถูกเรียกร้องให้จัดกระบวนการศึกษาที่ครบสมบูรณ์ ซึ่งตอบสนองต่อสถานการณ์ของความเหงาโดดเดี่ยวและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรดาเยาวชน จนทำให้พวกเขาเกิดความสิ้นหวัง ติดยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การใช้วาจาสร้างความเกลียดชังและการกลั่นแกล้ง รังแกกัน กระบวนการนี้ก่อให้เกิดการร่วมเดินทางกัน ซึ่งไม่เพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดผู้เยาว์ ปรากฏการณ์ของคู่แต่งงานเด็กและทหารเด็ก และโศกนาฎกรรมของการค้าเด็กเป็นทาส...

2 IMG 0116 10242 IMG 0166 10243 IMG 0179 10243 IMG 0199 10244 IMG 0155 10245 IMG 0233 1024(ภาพ: วีรวิชญ์  รัศมีบุญสิทธิ์)

 

 

---------------------------------------------------

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

---------------------------------------------------

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>

---------------------------------------------------

ตัดLinkให้สั้นลง:  https://bit.ly/3bCng66

---------------------------------------------------

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png7.png9.png2.png
Today98
Yesterday469
This week1650
This month98
Total1347792

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 02:28

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ