Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

1 18 20 ๑๘ 22

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนพัฒนาโรงเรียนบนพื้นฐานของ

Global Compact on Education (GCE in Action)

วันที่ 18 - 20  ตุลาคม 2565 (เวลา 8.30 - 15.00 น.)
ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ จ.พระนครศรีอยุธยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          

              สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนพัฒนาโรงเรียนบนพื้นฐานของ Global Compact on Education (GCE in Action) ให้กับ 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จำนวน 67 คน และโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ จำนวน 24 คน รวม 91 คน

- การสัมมนาวันที่ 18 – 19 จัดให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน

- การสัมมนาวันที่ 20 จัดให้กับคณะผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนบนพื้นฐานของ GCE

              โดยการสัมมนาฯเริ่มเวลา 08.45 น. วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาโดย คุณพ่อเดชา  อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์  วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ  อาจารย์สุมิตรา พงศธร ฝ่ายอัตลักษณ์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมแบ่งปันข้อคิดการทำงานกับนักเรียนให้กับครูผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

              คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เข้ามาพบปะคุณครูที่เข้าร่วมสัมมนาในวันแรก โดยคุณพ่อได้กล่าวสั้นๆ กับคุณครูก่อนจะเดินทางไปทำภารกิจให้การอบรมสัมมนาซิสเตอร์คณะรักกางเขนอุบลฯ ที่ จ.นครราชสีมา

              พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเชิญชวนเราว่า เราทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้า เราทุกคน ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างหมู่บ้านการศึกษาระดับโลก (Global Village of Education) อันจะเป็นอารยธรรมแห่งการปรองดอง และความเป็นหนึ่งเดียวกัน การศึกษาต้องบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น พึ่งพากันและกัน รับใช้ผู้อื่น และเสริมสร้างความบริบูรณ์ของกันและกัน ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักว่า การลงมือปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระศาสนจักรในงานการศึกษาเท่านั้น จึงจะช่วยสนับสนุนพันธกิจการประกาศ ข่าวดีทีพระเยซูทรงมอบหมายให้กับพระศาสนจักรและสรรค์สร้างโลกใหม่ที่มนุษย์ รู้สึกถึงความเป็นพี่น้องกัน ที่เราสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติได้ (บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม สิงหาคม 2022)


ภาพวันแรก (18 ต.ค. 65) >คลิกชมภาพวันแรกทั้งหมด

2 18 20 ๑๘ 27

3 18 20 ๑๘ 9

4 18 20 ๑๘ 11

5 18 20 ๑๘ 15

 

ภาพวันที่สอง (19 ต.ค. 65) >คลิกชมภาพวันที่สองทั้งหมด

1 18 20 ๑๙ 27

2 18 20 ๑๙ 10

3 18 20 ๑๙ 64 18 20 ๑๙ 265 18 20 ๑๙ 14 
ภาพวันที่สาม (20 ต.ค. 65) 
>คลิกชมภาพวันที่สามทั้งหมด 

10 18 20 ๒๐ 410 18 20 ๒๐ 510 18 20 ๒๐ 2610 18 20 ๒๐ 1810 18 20 ๒๐ 4010 18 20 ๒๐ 32

(ภาพ: วีรวิชญ์  รัศมีบุญสิทธิ์) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพวันที่ 1>  <ภาพวันที่ 2>  ภาพวันที่ 3>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<Facebook>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3eM5O0A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png2.png9.png0.png8.png
Today2000
Yesterday902
This week6125
This month4834
Total1242908

Who Is Online

2
Online

Sunday, 05 February 2023 07:10

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ