Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

  1

...การศึกษา...
เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง
เป็นเรื่องของความรักและความรับผิดชอบ
ที่สืบทอดจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง
-----------------------
การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 -12.00 น. ประชุมผ่าน Zoom Meeting
----------------------

...การศึกษา...
เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง
เป็นเรื่องของความรักและความรับผิดชอบ
ที่สืบทอดจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง
-----------------------
การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 -12.00 น. ประชุมผ่าน Zoom Meeting
----------------------
พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำสวดภาวนา
นำประชุมโดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
และขอขอบคุณกำลังใจจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาฯ ที่เคารพทุกท่าน

"Global Compact on Education"
เป็นเรื่องสำคัญที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงมุ่งมั่นที่จะให้เกิดขึ้น
“ท่ามกลางวิกฤตแห่งสุขภาพอนามัยในปัจจุบัน ทั้งความยากจนและความสับสน
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องร่วมกันในพันธสัญญาระดับโลก ในเรื่องการศึกษาเพื่อชนรุ่นต่อไป...
ดังนั้น ...เราทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการศึกษา...

ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้
อาจใช้เวลาเกินไปสักนิดแต่ก็ได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากทีเดียว

www.catholic-education.or.th

2

 

7

8

10

11

12

13

21

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565
สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565ผ่านทางระบบ Zoom Video Conference คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 10.00 น. รายนามคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประชุม1.บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม2.บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์3.บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ4.บาทหลวงอนุชา ไชยเดช5.ภราดาประภาส ศรีเจริญ6.เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย7.อาจารย์ชัยณรงค์ นมเทียรวิเชียรฉาย8.อาจารย์สุมิตรา พงศธรขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง วันเวลา/สถานที่การประชุม วันจันทร์ที่ 17 มกราคม...
12 ม.ค. 65 พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมงานพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ที่ห้องอโนมาแกรนด์ชั้น ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ โดยมีเนื้อหาดังนี้ พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี...
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก เมื่อฉันได้มีโอกาสศึกษา “กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง”หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Reflective Pedagogy Paradigm” หรือ “RPP” ซึ่งมีนักบุญอิกญาซีโอผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์เยสุอิตเป็นผู้ให้กำเนิด ฉันมีความสงสัยข้องใจว่า กระบวนการนี้ดีจริงหรือ? จะใช้ได้ผลจริงหรือ? จะช่วยพัฒนาและเปลี่ยนชีวิตนักเรียนที่รักให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้จริงหรือ? แล้วมันจะดีกว่าวิธีการที่ฉันและเพื่อนร่วมทางใช้อยู่และคุ้นเคยมาอย่างยาวนานหรือ?แม้ว่าจะมีคำถาม...
เสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” 10 ม.ค. 2022
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเรื่องที่น่ากังวล ในหลายประเทศอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเป็นจำนวนมาก และมีรายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ระบุว่า การแพร่ระบาดรุนแรงของโอมิครอนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า...

131064

Title 1

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

5.png5.png5.png1.png9.png4.png
Today298
Yesterday814
This week6632
This month26376
Total555194

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 19 January 2022 02:21