Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

65 09 10 1

คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม

เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ

ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา

ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

             คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้รับเกียรติจากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ประธานการจัดงานและคณะกรรมการให้การต้อนรับ

             วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการแข่งขันฯ

1) เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสทดสอบความสามารถและแสดงความสามารถทางวิชาการของนักเรียน และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนในการแข่งขันต่างๆ

2) เพื่อให้คณะครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรีรยนในกลุ่มสมาชิกของชมรมฯ

             โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการของชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นี้  ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษานี้เป็นครั้งที่ 18

65 09 10 265 09 10 465 09 10 565 09 10 665 09 10 765 09 10 865 09 10 965 09 10 10

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>      <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3eJQ1z2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png2.png9.png3.png6.png
Today2028
Yesterday902
This week6153
This month4862
Total1242936

Who Is Online

2
Online

Sunday, 05 February 2023 07:15

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ