Catholic Education Council of Thailand

0 IMG 4527 2000

นำเสนอโปรแกรมเพื่อการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
ผ่านแพลตฟอร์ม mangoSTEEEMS Universe
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

            บริษัท Book Access จำกัด เข้าพบ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ อาจารย์สุมิตรา พงศธร ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อนำเสนอ โปรแกรมเพื่อการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านแพลตฟอร์ม mangoSTEEEMS Universe โปรแกรมเรียนออนไลน์ และสื่อเพื่อการศึกษาต่าง ๆ อาทิ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล วารสาร เครื่องมือทางด้านวิจัยและพัฒนา ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนาได้อย่าง รวดเร็ว ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสำนักพิมพ์ชั้นนำในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเยาวชนระดับชั้นให้แก่ประถมศึกษา โดยการมอบสิทธิ์การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแพลตฟอร์ม mangoSTEEEMS Universe โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดของ mangoSTEEEMS Universe มีดังนี้

  • หนังสืออ่านภาษาอังกฤษ (LAZ book) ที่มีระดับความยากง่ายถึง 29 ระดับ โดยอิงจาก Lexile ผู้เรียนจะสามารถพัฒนา ทักษะการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนอีกด้วย
  • มิวสิกวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ELT Songs) โดยอิงจากหลักสูตร Cambridge Young Learner
  • แบบฝึกหัดคำศัพท์และการพูด (Echo Velley) โดยใช้เทคโนโลยี Speech Recognition ในการตรวจจับการออกเสียงที่มี ความแม่นยำสูง ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: https://mangosteems.com/universe/

            ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในโลกอนาคตที่จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น จึงเข้ามานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯและแนะนำโครงการแก่สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ ไทยเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกันกับกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้

1 IMG 4528 2000

2 IMG 4514 2000

3 IMG 4521 2000

4 IMG 4520 2000

5 IMG 4522 2000

6 IMG 4512 2000

7 IMG 4534 2000

(ภาพ: รณชาติ ผ่องบุรุษ)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3tv8tzz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

ภราดาพงษ์พัฒน์ อธิการโรงเรียนลาซาล เข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ | 18 ก.ย. 66
ภราดาพงษ์พัฒน์ อธิการโรงเรียนลาซาล เข้าพบ คุณพ่อเอกรัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ - - - - - - - -...

โต๊ะจิตตาธิการฯ

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน: 300 พระวาจาชโลมใจ
“ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน: 300 พระวาจาชโลมใจ”“Heaven & Earth: 300 Soul Anointing Logos” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ภาพประกอบพระวาจา...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการประชุมสัมมนาประจำปี2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 (20-23 สิงหาคม 2566)
การประชุมสัมมนาประจำปี2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี ----------------------------- ขอขอบคุณคณะนักบวชทั้ง 5 คณะ พระกุมารเยซู เยสุอิต ลาซาล พระมหาไถ่ และอุร์สุลินฯ ที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนาสภาการศึกษาครั้งที่ 52 “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” แล้วพบกันใหม่ในการสัมมนาครั้งที่ 53 เจ้าภาพโดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 (18-ก.ย.66)
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 10 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) ผลการรณรงค์โรงเรียนคาทอลิกต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า 2) เจ้าภาพการจัดงานสัมมนาครั้งที่...

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

การ​ฝึกอบรม​บุคลากร​ทางการ​ลูกเสือ​หลักสูตร​ผู้กำกับ​ลูกเสือ​สำรอง​ ขั้น​ความรู้​ชั้นสูง
เสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคุณพ่อเดชา อาภรรัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก คุณพ่อลือชัย จันทร์โป้ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้กำกับลูกเสือ 160 คน...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ประชุม คกก.จัดพิธีกรรมทางศาสนา ครั้งที่ 2 (11 ก.ค. 66)
การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีกรรมทางศาสนา (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ------------------------------------ เพื่อความพร้อมด้านพิธีกรรมในการจัดประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2566 นี้ ที่โรงแรมเอเชียพัทยา...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

Gospel Vsjpg

 

ล่าสุดS 15786011

BG 01

GCE Youtube2

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png4.png7.png0.png0.png8.png0.png
Today1297
Yesterday1323
This week7183
This month33862
Total1470080

Who Is Online

2
Online

Sunday, 24 September 2023 21:46

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ