Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

0 IMG 4527 2000

นำเสนอโปรแกรมเพื่อการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
ผ่านแพลตฟอร์ม mangoSTEEEMS Universe
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

            บริษัท Book Access จำกัด เข้าพบ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ อาจารย์สุมิตรา พงศธร ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อนำเสนอ โปรแกรมเพื่อการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านแพลตฟอร์ม mangoSTEEEMS Universe โปรแกรมเรียนออนไลน์ และสื่อเพื่อการศึกษาต่าง ๆ อาทิ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล วารสาร เครื่องมือทางด้านวิจัยและพัฒนา ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนาได้อย่าง รวดเร็ว ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสำนักพิมพ์ชั้นนำในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเยาวชนระดับชั้นให้แก่ประถมศึกษา โดยการมอบสิทธิ์การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแพลตฟอร์ม mangoSTEEEMS Universe โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดของ mangoSTEEEMS Universe มีดังนี้

  • หนังสืออ่านภาษาอังกฤษ (LAZ book) ที่มีระดับความยากง่ายถึง 29 ระดับ โดยอิงจาก Lexile ผู้เรียนจะสามารถพัฒนา ทักษะการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนอีกด้วย
  • มิวสิกวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ELT Songs) โดยอิงจากหลักสูตร Cambridge Young Learner
  • แบบฝึกหัดคำศัพท์และการพูด (Echo Velley) โดยใช้เทคโนโลยี Speech Recognition ในการตรวจจับการออกเสียงที่มี ความแม่นยำสูง ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
  • รายละเอียดเพิ่มเติม: https://mangosteems.com/universe/

            ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในโลกอนาคตที่จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น จึงเข้ามานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯและแนะนำโครงการแก่สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ ไทยเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกันกับกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้

1 IMG 4528 2000

2 IMG 4514 2000

3 IMG 4521 2000

4 IMG 4520 2000

5 IMG 4522 2000

6 IMG 4512 2000

7 IMG 4534 2000

(ภาพ: รณชาติ ผ่องบุรุษ)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3tv8tzz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png3.png4.png4.png1.png
Today2533
Yesterday902
This week6658
This month5367
Total1243441

Who Is Online

4
Online

Sunday, 05 February 2023 08:38

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ