Catholic Education Council of Thailand

S 5669116

ประชุมเตรียมการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 

      หัวข้อ ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม

 -----------------

วันที่ 18 มกราคม 2566
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เวลา 14.00 น.

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมกับอธิการเจ้าคณะและคณะกรรมการผู้แทนทั้ง
5 คณะนักบวช เจ้าภาพการจัดสัมมนาฯ ร่วมประชุมเตรียมงานสัมมนาซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20- 23 สิงหาคม 2566

ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 18 คน ดังนี้
1. บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม
    เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
2. บาทหลวงมิเกล กาไรซาบาล
    อธิการเจ้าคณะเยสุอิต
3. บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง
    อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่
4. ภราดากล้อง ไชยเผือก
    อธิการเจ้าคณะคณะภราดาลาซาล
5. ภราดาประภาส ศรีเจริญ
    คณะภราดาลาซาล
6. ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร
    อธิการิณีเจ้าคณะคณะอุร์สุลินฯ
7. ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร
     คณะอุร์สุลินฯ
8. ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว
    คณะอุร์สุลินฯ
9. ซิสเตอร์ชิดชนก แสงสุริยะ
     คณะพระกุมารเยซู
10. ซิสเตอร์บังอร ไชยเผือก
      คณะพระกุมารเยซู
11. ซิสเตอร์แสงเดือน มารีรักษ์
      คณะพระกุมารเยซู
12. อาจารย์สุมิตรา พงศธร
      ประธานฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ
13. อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์
      ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
14. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
      ครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
15. นางสาวศยามล พูลศิริ
      ครูโรงเรียนลาซาล
16. นางสาวอรพรรณ จำปา
      สภาการศึกษาฯ
17. นางสาวสุรัสวดี หงส์วงค์
      สภาการศึกษาฯ
18. นางสาวมนัตฐา ท้าวด่าน
      สภาการศึกษาฯ

2000jpg

 2.2000

S 5669118

S 5669121S 5669119

S 5669120

(ภาพ: อรพรรณ จำปา )

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง: https://bit.ly/3kpJ2y2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

โอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ส.กรุงเทพ /เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และคณะฯ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ ประธานฝ่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิกสภาการศึกษาคาทอลิกฯ/ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ส.จันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อพูดคุยและปรึกษาในด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนา (...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

การอบรมแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง
การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง สำหรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ วิทยากรโดย...คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จ.พระนครศรีอยุธยา --------------- เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 -15.30 น. ฝ่ายอัตลักษณ์สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดการแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง ให้กับ คณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในพันธสัญญาเพื่อการศึกษา...

ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 2566
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาฯ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูระดับปฐมวัย และครูระดับประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเด็กผ่านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง Executive Functions (EF) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม สมัครได้ที่ ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/KGGaxzBcAqcdvkVe6 - - - - - -...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png0.png5.png0.png1.png6.png
Today159
Yesterday514
This week159
This month41209
Total1305016

Who Is Online

3
Online

Monday, 27 March 2023 06:27

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ