Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

65 08 20 Posterok2

__________________________________________________

 

ที่ สศค.071/256

                                                     1 กรกฎาคม 2565


เรื่อง          ขอเชิญร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 
                 หัวข้อ “การศึกษาเป็นความหวังของโลก” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
เรียน         ผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย
   1. โครงการและกำหนดการ
                          2. ใบตอบรับ

              สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2564 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ Global Compact on Education ดังพระดำริขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ทรงเรียกร้องและเชิญชวนให้ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสังคมให้มีภราดรภาพ สันติ ความยุติธรรม และการดูแลโลกในทุกภาคส่วน การศึกษาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้โลกดีขึ้นได้  ด้วยคำมั่นสัญญาที่มีการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษาเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นความหวังของสังคมโลกได้อย่างแท้จริง  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนั้น มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาคาทอลิกเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

             ในปี พ.ศ. 2565 นี้ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย  ประกอบด้วย บิชอป พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง  ครูและผู้บริหารโรงเรียน (ฆราวาส) วัตถุประสงค์การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อ 1) นำเสนอการก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ 2) การมีส่วนร่วมในพันธกิจการศึกษาคาทอลิก ในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education ) และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) และถ่ายทอดสด Facebook /Youtube ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 หัวข้อ  “การศึกษาเป็นความหวังของโลก” เวลา 8.30-12.30 น.   ทั้งนี้ขอความกรุณาท่าน ตอบรับการร่วมสัมมนามายังสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือส่งทาง E-doc หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ สช. โดยนำส่งข้อมูล ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมสัมมนา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ด้วยความเคารพรักในพระคริสตเจ้า

(บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม)

เลขาธิการ
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย


ผู้ประสานงาน:
นางสาวอรพรรณ  จำปา (คุณต้อม)
โทรศัพท์และไลน์ไอดี: 0868974544
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

__________________________________________________

ดาวน์โหลด:

 _________________________________________________

เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับรหัส Zoom:
https://line.me/ti/g2/r1VQzcDJqXSOn7d5ubQFZ7awEnMc7TBYnznQdw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

 __________________________________________________

<Facebook>
<Facebook Video ประชาสัมพันธ์ Ep.1>

<Facebook Video บรรยายพิเศษโดยคุณพ่อเอกรัตน์>
<Facebook Video ประชาสัมพันธ์ Ep.2>

__________________________________________________

<Youtube ประชาสัมพันธ์ Ep.1>
<Youtube บรรยายพิเศษโดยคุณพ่อเอกรัตน์>
<Youtube ประชาสัมพันธ์ Ep.2>
__________________________________________________

 ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3ag9q8Z 

__________________________________________________

<สรุปการสัมมนาฯ>

 __________________________________________________

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

www.catholic-education.or.th

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png2.png9.png7.png7.png
Today2069
Yesterday902
This week6194
This month4903
Total1242977

Who Is Online

4
Online

Sunday, 05 February 2023 07:22

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ