Catholic Education Council of Thailand

"ก่อนที่เราปั้นท่านในครรภ์มารดา
เราก็รู้จักท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะเกิด" (ยรม 1:5)
- - -ร่วมรับฟังการสัมมนา"จุดยืนคําสอนคาทอลิกการเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีมนุษย์"สัมมนา "พรบ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิกวันพฤหัสบดีที่
28 มกราคม 2564.09
-
00.12 น.


ณ ห้องประชุม ชั้น 00
อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
และสัมมนาทางไกลผ่านทางซูม
#Save Baby STOP การทําแท้ง

- - -

สัมมนาการทําแท้ง 001

 

"ก่อนที่เราปั้นท่านในครรภ์มารดา
เราก็รู้จักท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะเกิด" (ยรม 1:5)
- - -ร่วมรับฟังการสัมมนา"จุดยืนคําสอนคาทอลิกการเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีมนุษย์"สัมมนา
"พรบ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก"

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
เวลา 09.00 -
12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 10
อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสัมมนาทางไกลผ่านทางซูม
#Save Baby STOP Abortion
เริ่มด้วย
บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เป็นประธานเปิดการสัมมนาและนําภาวนา
ดําเนินการอภิปรายโดย
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
และคุณพ่ออนุชา ไชยเดโดยการเสวนาได้แบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้
คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร:
"ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิช
เติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305"คุณพ่อเชิดชัย เลิศรจิตเลขา:
"จุดยืนพระศาสนจักร เรื่องการปฏิสนธิคุมกําเนิด และทําแท้ง"

ซิสเตอร์อนุรักษ์ ไชยเผือก:
"การโอบอุ้มของสังคมเมื่อปัญหาเกิดแล้ว"
และในตอนท้าย
คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู
กล่าวสรุปการประชุม กล่าวปิดและนําสวดภาวนา
- - -
สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
แห่ง www.catholic-education.or.th

 

>> ชมภาพกิจกรรม <<

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

โอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ส.กรุงเทพ /เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และคณะฯ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ ประธานฝ่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิกสภาการศึกษาคาทอลิกฯ/ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ส.จันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อพูดคุยและปรึกษาในด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนา (...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

การอบรมแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง
การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง สำหรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ วิทยากรโดย...คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จ.พระนครศรีอยุธยา --------------- เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 -15.30 น. ฝ่ายอัตลักษณ์สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดการแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง ให้กับ คณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในพันธสัญญาเพื่อการศึกษา...

ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 2566
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาฯ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูระดับปฐมวัย และครูระดับประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเด็กผ่านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง Executive Functions (EF) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม สมัครได้ที่ ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/KGGaxzBcAqcdvkVe6 - - - - - -...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png0.png5.png1.png7.png3.png
Today316
Yesterday514
This week316
This month41366
Total1305173

Who Is Online

3
Online

Monday, 27 March 2023 07:59

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ