Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

Catholic Education

บทความโดย คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม

การศึกษาคาทอลิกต้องจัดการศึกษาให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน3

 

​                การศึกษาคาทอลิกต้องจัดการศึกษาให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน   โดยเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ร่าเริง  แจ่มใส (สนุกกับการเรียนรู้)

  1. การจัดการศึกษาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาโดยทั่วไป

​          โรงเรียนคาทอลิก มีความเป็นหนึ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร  เพราะนอกจากที่รู้ ๆ กันโดยทั่วไป คือ ความสามารถในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว  แต่ในความเป็นจริง การศึกษาคาทอลิกยังมีแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของคุณค่าพระวรสาร โดยอาศัยเรื่องราว แบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูเจ้า  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเรา จะต้องเป็นพยานถึงความรัก และความหวังไว้ใจในพระเจ้า  ท่ามกลางกระแสสังคมโลกปัจจุบัน  ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนทุกคนได้พบกับคุณค่า ความหมายและ เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต 

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนครบทุกมิติ

​          คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพลังใจและพลังกาย ให้

แก่ผู้เรียนเพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  เพื่อมีชีวิตที่เป็นสุข ไม่ติดยึดอยู่กับกรอบต่างๆ จนเกินไป  เพื่อสามารถใช้พลังเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

  1. โรงเรียนของเรามุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อการรับใช้ ซึ่งหมายถึง เน้นผู้อื่นเป็นศูนย์กลาง

โรงเรียนจัดการดูแลเอาใจใส่แบบทั้งครบในทุก ๆ ด้าน สำหรับผู้เรียนแต่ละคน โดยสามารถพัฒนาตนเองทางด้านสติปัญญา  ด้านจิตวิญญาณ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของผู้เรียน และที่สำคัญโรงเรียนของเรามีเป้าหมายให้การอบรมผู้เรียนครอบคลุมทุก ๆ ด้าน จากสมองลงมาสู่หัวใจ  และจากหัวใจลงมาสู่มือ คือ ลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้  “ผู้เรียนทุกคนมีชีวิต และมีชีวิตที่สมบูรณ์” ( อ้าง ยอห์น 10,10 )

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3IF6GNG

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

 

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เข้าพบท่าน มณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ สช. โอกาสแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งใหม่ (17 ต.ค. 65)
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ บาทหลวงฉลองรัตน์ สังขรัตน์...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png1.png6.png1.png9.png7.png8.png
Today1146
Yesterday477
This week15977
This month7336
Total1161978

Who Is Online

1
Online

Sunday, 04 December 2022 16:28

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ