Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก

โดย คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม

1. การจัดการศึกษาแบบคาทอลิกคือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนคาทอลิก เชื่อมั่นว่าบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  รวมทั้งชุมชน มีส่วนร่วมให้พันธกิจในการจัดการศึกษาสำเร็จลงอย่างดี โดยผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในชุมชน มีความรู้ ความสามารถ และศักดิ์ศรี ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความจริงใจ ไว้วางใจและมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งที่เพิ่มพูนและพัฒนาชีวิต ( แหล่งเพาะปลูกต้นกล้า ) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เจริญวัฒนายิ่ง ๆขึ้น

2. โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความดีสูงสุด

โรงเรียนคาทอลิกมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้เรียนที่จะใช้พรสวรรค์และพรแสวงในการพัฒนาศักยภาพของตน ในฐานะผู้เรียนและในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการอุทิศตนเพื่องานต่าง ๆ ของสังคม โรงเรียนคาทอลิกจึงคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และครูผู้สอนระดับมืออาชีพ เพื่อทำงานอุทิศตนในด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ โดยอาศัยสภาพแวดล้อม และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกจึงสามารถพัฒนาตนให้บรรลุผลในการเรียนรู้ ที่มีคุณค่ากับชีวิตของตนและก้าวไปสู่การพัฒนาทางด้านศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ

3. โรงเรียนเป็นชุมชนที่ปลอดภัย และดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

โรงเรียนคาทอลิกมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน เพื่อ ความสงบสุข ทั้งกายและใจ บรรยากาศของความเป็นกันเอง ความเป็นพี่น้องกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ในชุมชนอย่างแน่นแฟ้นและยั่งยืน แน่นอนว่าโรงเรียนคาทอลิก ไม่ยอมให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสี การก่อกวน การคุกคาม ข่มขู่ ต่าง ๆ เพราะโรงเรียนมีนโยบายและมาตรการในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจน เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของแต่ละคน

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3rg8LK2

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เข้าพบท่าน มณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ สช. โอกาสแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งใหม่ (17 ต.ค. 65)
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ บาทหลวงฉลองรัตน์ สังขรัตน์...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png1.png6.png1.png8.png2.png0.png
Today988
Yesterday477
This week15819
This month7178
Total1161820

Who Is Online

1
Online

Sunday, 04 December 2022 15:11

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ