Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres


การอบรมพัฒนาจิตใจครู
โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
ผ่านระบบ Zoom Meeting
00 800

1 5 800
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ได้รับเชิญจาก ฝ่ายการศึกษาฯ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
เป็นวิทยากร “การอบรมพัฒนาจิตใจครูโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี
เรื่อง “Global Compact on Education : คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา”
1 4 800
โดยการอบรมเริ่มเวลา 08.30 – 12.00 น.
วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดย
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
มุขนายกสังฆมณฑล อุบลราชธานี
1 6 800
เวลา 09.00 น.
การบรรยาย เรื่อง Global Compact on Education : คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา
วิทยากรโดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เวลา 10.45 น.
การบรรยาย เรื่อง บทบาทครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019
วิทยากรโดย คุณพ่อบัวทอง บุญทอด
ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 8 800
โดยมีผู้บริหารและคุณครูเข้าร่วม
จำนวน 340 คน จาก 9 โรงเรียน
ประกอบด้วย
1-พระกุมารศึกษา 68 คน
2-พระกุมารสุรินทร์ 18 คน
3-เทพพิทักษพิทยา 43 คน
4-ซ่งแย้ทิพยา 36 คน
5-มารีย์นุเคราะห์ 23 คน
6-มารดาทรงธรรม 10 คน
7-พระกุมารอุบลฯ 34 คน
8-พระกุมารมหาสารคาม 64 คน
9-พระวิสุทธิวงส์ 12 คน
1 9 800

1 10 800

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
www.catholic-education.or.th

▶คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/3lE99hA
▶ภาพทังหมด:  https://bit.ly/3tWlBNr

 

การจัดอบรม / สัมมนา / ประชุม

การอบรม เรื่อง
การอบรม เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)" เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดการอบรมเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"เวลา 8.30 – 16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Application ให้กับ1) โรงเรียนของสังฆมณฑล 10 สังฆมณฑล2) โรงเรียนของคณะนักบวชชาย / หญิง 13 คณะ3) โรงเรียนสังกัดฆราวาส 20 โรงเรียน4) วิทยาลัย...

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ เข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาแนวทางในการเปิดเทอม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาแนวทางในการเปิดเทอม และวางแผนเตรียมการในภารกิจของสมาคมครูฯ ปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้...ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวด้วย Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kRl8Iv สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT) www.catholic-education.or.th

ข่าวการศึกษา

Back to school, post-pandemic:  โรงเรียนของพวกเราพร้อมหรือยัง?
Back to school, post-pandemic: โรงเรียนของพวกเราพร้อมหรือยัง? คำถามยอดฮิตในช่วงนี้ก็คือ ปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนของเราจะเปิดเทอมอย่างไร จะเป็นแบบ Online, On-site หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) แน่นอนว่าทุกภาคส่วนก็อยากให้มีการเรียนการสอนแบบปกติ เพราะคำว่า “การศึกษา” ไม่ใช่หมายถึงแค่มิติด้านสติปัญญา (IQ) เท่านั้น แต่ยังมิติอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการพัฒนาด้วย เช่น มิติด้านสังคม (SQ), มิติด้านอารมณ์ (EQ) หรือมิติด้านศีลธรรม (MQ) มิติต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญไม่แพ้หรืออาจจะพูดได้ว่ามีความสำคัญกว่ามิติด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวอีกด้วย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” 10 ม.ค. 2022
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเรื่องที่น่ากังวล ในหลายประเทศอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเป็นจำนวนมาก และมีรายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ระบุว่า การแพร่ระบาดรุนแรงของโอมิครอนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

1651822497272

Fr CECT

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

7.png6.png4.png2.png8.png5.png
Today436
Yesterday643
This week1782
This month19903
Total764285

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 18 May 2022 13:18