Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

เวลา 08.30 - 12.15 น.

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2564

Global Compact on Education (Attempt: A2)”

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Zoom / Facebook Live / Youtube Live
------------------------------------------------------------------------------

อาร์ค บิชอป อันตน วีระเดช ใจเสรี

ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนา และปราศรัย

พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปราศรัยพิเศษ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

บรรยาย เรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมไทยยุคปัจจุบัน : จุดแข็งและจุดอ่อน”

ดร. นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การประเมินของ สมศ. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ” 

แนวทางการนำ Global Compact on Education ลงสู่ภาคปฎิบัติ

- โรงเรียนคณะนักบวชชาย โดย คณะเซนต์คาเบรียล

- โรงเรียนฆราวาส โดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (รร.เซนต์จอห์นท่าบ่ม เลย)

- โรงเรียนคณะนักบวชหญิง โดย คณะเซนต์ ปอลฯ

คำปราศรัย จาก อาร์ค บิชอป Angelo Vincenzo Zani

เลขาธิการสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกแห่งวาติกัน

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ และสรุปการสัมมนา

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (CECT)

ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิคตลอดการสัมมนา

โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา รวม 189 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 4,983 คน

ประกอบด้วย

1) โรงเรียนของ 11 สังฆมณฑล  96 โรงเรียน  2,374  คน

2) โรงเรียนของคณะนักบวช  68 โรงเรียน จาก 15 คณะ  1,941  คน

3) โรงเรียนฆราวาสคาทอลิก 17 โรงเรียน  104  คน

4) สถานศึกษาระดับอาชีวะ/อุดมศึกษา  8 แห่ง  130  คน

5) คณะกรรมการสภาการศึกษาฯ (เจ้าคณะ /VIP)  43  คน           

6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ และแอดมิน  20  คน           

7) อื่นๆ  466  คน        

รวมจำนวน  4,983 คน

 

ภาพบรรยากาศ/เบื้องหลังการจัดสัมมนา
0 CST03911LL
0 CST03912LL0 CST03997L

0 CST04009L

0 CST04010LL

0 CST04011L

0 CST04012L

0 CST04013L

0 CST04014L

0 CST04015 BANNER S M

🛑 ภาพบรรยากาศทั้งหมด : https://rb.gy/4iilqu

🛑 ดาวน์โหลดเอกสาร A2: https://rb.gy/kkdnac

🛑 คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3nbhoSS

🛑 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: https://bit.ly/3kmUffc

🛑 เนื้อหาในเว็บไซต์ฝ่ายการศึกษาฯ: https://bit.ly/3n9A3OZ

รับชมย้อนหลัง

🛑Facebook LIVE: https://bit.ly/3nbEKYP

🛑Youtube LIVEhttps://youtu.be/Jc8F4WbiFlk

 

การจัดอบรม / สัมมนา / ประชุม

การอบรม เรื่อง
การอบรม เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)" เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดการอบรมเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"เวลา 8.30 – 16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Application ให้กับ1) โรงเรียนของสังฆมณฑล 10 สังฆมณฑล2) โรงเรียนของคณะนักบวชชาย / หญิง 13 คณะ3) โรงเรียนสังกัดฆราวาส 20 โรงเรียน4) วิทยาลัย...

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ เข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาแนวทางในการเปิดเทอม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาแนวทางในการเปิดเทอม และวางแผนเตรียมการในภารกิจของสมาคมครูฯ ปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้...ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวด้วย Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kRl8Iv สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT) www.catholic-education.or.th

ข่าวการศึกษา

Back to school, post-pandemic:  โรงเรียนของพวกเราพร้อมหรือยัง?
Back to school, post-pandemic: โรงเรียนของพวกเราพร้อมหรือยัง? คำถามยอดฮิตในช่วงนี้ก็คือ ปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนของเราจะเปิดเทอมอย่างไร จะเป็นแบบ Online, On-site หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) แน่นอนว่าทุกภาคส่วนก็อยากให้มีการเรียนการสอนแบบปกติ เพราะคำว่า “การศึกษา” ไม่ใช่หมายถึงแค่มิติด้านสติปัญญา (IQ) เท่านั้น แต่ยังมิติอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการพัฒนาด้วย เช่น มิติด้านสังคม (SQ), มิติด้านอารมณ์ (EQ) หรือมิติด้านศีลธรรม (MQ) มิติต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญไม่แพ้หรืออาจจะพูดได้ว่ามีความสำคัญกว่ามิติด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวอีกด้วย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” 10 ม.ค. 2022
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเรื่องที่น่ากังวล ในหลายประเทศอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเป็นจำนวนมาก และมีรายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ระบุว่า การแพร่ระบาดรุนแรงของโอมิครอนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

1651822497272

Fr CECT

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

7.png6.png4.png3.png1.png5.png
Today466
Yesterday643
This week1812
This month19933
Total764315

Who Is Online

1
Online

Wednesday, 18 May 2022 13:44