Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

01

💚 Why Change?
ทำไมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา
เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่
และ...ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เข้มแข็งในการตอบสนองข้อพันธสัญญา ต่อ Pope Francis
---------------------------------
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
จัดสัมมนา "ร่วมกันมองให้ไกลออกไป ใน Global Compact on Education
เพื่อนำสู่การพัฒนา การปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลง
เวลา 8.30 – 17.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Application

 

ภาวนาเปิดและปิดการสัมมนา
ประธานโดย คุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สังมณฑลสุราษฎร์ธานี

วิทยากร โดย ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และ คุณพงษ์นรินทร์ รัตนรังสิกุล
จากฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
สภาการศึกษาคารทอลิกแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มี 31 โรงเรียน
รวมผู้เข้าร่วม 994 คน ได้แก่
1. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี 220 คน
2. โรงเรียนมานะศึกษา จ.ยะลา 58 คน
3. โรงเรียน ภัทรวิทยา แม่สอด จ.ตาก 89 คน
4. โรงเรียนวันทามารีอา ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ 50 คน
5. โรงเรียนราษฏร์บำรุงศิลป์ จ.อยุธยา 76 คน
6. โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จ.สุราษฎร์ธานี 78 คน
7. โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา กทม. 144 คน
8. โรงเรียนเซนต์แอนดูรว์ จ.นครปฐม 44 คน
9. โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กทม. 56 คน
10. โรงเรียนอรุณวิทยา จ.ประจวบคิรีขันธ์ 20 คน
11. โรงเรียนวันทามารีอา จ. ราชบุรี 1 คน
12. โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 21 คน
13. วิทยาลัยอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ 6 คน
14. โรงเรียนวาสุเทวี กทม 3 คน
15. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จ. นนทบุรี 3 คน
16. โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ จ.นครนายก 5 คน
17.โรงเรียนเมรีอิมมาคูเลตคอนแวนต์ ชลบุรี 1 คน
18. โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา กรุงเทพ 1 คน
19.โรงเรียนพระกุมารเยซู เชียงของ จ.เชียงราย 1 คน
20. โรงเรียนนิรมลชุมพร 22 คน
21.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กทม. 11 คน
22. โรงเรียน เซนต์โยเซฟระยอง 9 คน
23. โรงเรียนเซนต์แมรี่ จ.อยุธยา 13 คน
24. โรงเรียนธิดานุเคระห์ จ.สงขลา 30 คน
25. โรงเรียนประชาสงเคราะห์ จ.ชลบุรี 7 คน
26. โรงเรียนนารีวุฒิ จ.ราชบุรี 3 คน
27. โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 3 คน
28. ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ จ.เชียงราย 1 คน
29. โรงเรียนมหาไถ่บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 9 คน

30.โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จ.อุดรธานี 3 คน
31. โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ จ.นครนายก 7 คน
รวม 31 รงเรียน จำนวน 994 คน

 

💚ขอขอบพระคุณทุกท่านของการมีส่วนร่วมในสัมมนาครั้งนี้
เพราะการศึกษาต้องเป็นเมล็ดพันธ์แห่งความหวัง
เพราะเยาวชนสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับความหวังต่ออนาคต
เพื่อสร้างตัวตนของเราขึ้นมา หล่อหลอมให้เด็กรับใช้สังคมและสร้างสรรค์โลก
"ร่วมกันมองให้ไกลออกไป ใน Global Compact on Education
เพื่อนำสู่การพัฒนา การปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลง"

 

🛑 ภาพบรรยากาศทั้งหมด : https://1th.me/q94np

🛑 คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3bRIHwA

 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

 

Screenshot 228

Screenshot 236

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565
สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565ผ่านทางระบบ Zoom Video Conference คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 10.00 น. รายนามคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประชุม1.บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม2.บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์3.บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ4.บาทหลวงอนุชา ไชยเดช5.ภราดาประภาส ศรีเจริญ6.เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย7.อาจารย์ชัยณรงค์ นมเทียรวิเชียรฉาย8.อาจารย์สุมิตรา พงศธรขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง วันเวลา/สถานที่การประชุม วันจันทร์ที่ 17 มกราคม...
12 ม.ค. 65 พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมงานพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ที่ห้องอโนมาแกรนด์ชั้น ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ โดยมีเนื้อหาดังนี้ พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี...
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก เมื่อฉันได้มีโอกาสศึกษา “กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง”หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Reflective Pedagogy Paradigm” หรือ “RPP” ซึ่งมีนักบุญอิกญาซีโอผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์เยสุอิตเป็นผู้ให้กำเนิด ฉันมีความสงสัยข้องใจว่า กระบวนการนี้ดีจริงหรือ? จะใช้ได้ผลจริงหรือ? จะช่วยพัฒนาและเปลี่ยนชีวิตนักเรียนที่รักให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้จริงหรือ? แล้วมันจะดีกว่าวิธีการที่ฉันและเพื่อนร่วมทางใช้อยู่และคุ้นเคยมาอย่างยาวนานหรือ?แม้ว่าจะมีคำถาม...
เสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” 10 ม.ค. 2022
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเรื่องที่น่ากังวล ในหลายประเทศอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเป็นจำนวนมาก และมีรายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ระบุว่า การแพร่ระบาดรุนแรงของโอมิครอนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า...

131064

Title 1

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

5.png5.png4.png9.png5.png4.png
Today58
Yesterday814
This week6392
This month26136
Total554954

Who Is Online

1
Online

Wednesday, 19 January 2022 01:01