Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

การประชุมสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น

(ศาสนาคริสต์ องค์กรศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และองค์กรศาสนาซิกซ์
จัดโดย คณะกรรมการสภาการศึกษา)

วันที่ 8 ธันวาคม เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องประชุมกำแหงพลางกูร (สกศ.)

 

คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้นำศาสนา(คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์) เพื่อหาผู้ที่เป็นผู้แทนศาสนาอื่นในคณะกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าองค์กรศาสนาอื่นจะหมุนเวียนกันเพื่อเป็นกรรมการสภาการศึกษาโดยจะดำรงตำแหน่งองค์กรศาสนาละ 1 ปี 4 เดือน โดยในวาระแรกจะเป็นผู้แทนของศาสนาซิกข์ ตามด้วยศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาคริสต์ (สำหรับศาสนาคริสต์ได้ตกลงกันว่าจะหมุนเวียนกันตามวาระที่ได้เข้ามาเป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยที่กรรมการที่เคยได้ดำรงตำแหน่งมาแล้ว ได้แก่ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย และสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ผู้แทนของศาสนาคริสต์จึงเป็นของมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ และต่อด้วยมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสแห่งประเทศไทย ตามลำดับ)

 

คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3pzieKI

 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

S 38289416

S 38281259

 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565
สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565ผ่านทางระบบ Zoom Video Conference คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 10.00 น. รายนามคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประชุม1.บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม2.บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์3.บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ4.บาทหลวงอนุชา ไชยเดช5.ภราดาประภาส ศรีเจริญ6.เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย7.อาจารย์ชัยณรงค์ นมเทียรวิเชียรฉาย8.อาจารย์สุมิตรา พงศธรขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง วันเวลา/สถานที่การประชุม วันจันทร์ที่ 17 มกราคม...
12 ม.ค. 65 พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมงานพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ที่ห้องอโนมาแกรนด์ชั้น ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ โดยมีเนื้อหาดังนี้ พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี...
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก เมื่อฉันได้มีโอกาสศึกษา “กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง”หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Reflective Pedagogy Paradigm” หรือ “RPP” ซึ่งมีนักบุญอิกญาซีโอผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์เยสุอิตเป็นผู้ให้กำเนิด ฉันมีความสงสัยข้องใจว่า กระบวนการนี้ดีจริงหรือ? จะใช้ได้ผลจริงหรือ? จะช่วยพัฒนาและเปลี่ยนชีวิตนักเรียนที่รักให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้จริงหรือ? แล้วมันจะดีกว่าวิธีการที่ฉันและเพื่อนร่วมทางใช้อยู่และคุ้นเคยมาอย่างยาวนานหรือ?แม้ว่าจะมีคำถาม...
เสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” 10 ม.ค. 2022
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเรื่องที่น่ากังวล ในหลายประเทศอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเป็นจำนวนมาก และมีรายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ระบุว่า การแพร่ระบาดรุนแรงของโอมิครอนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า...

131064

Title 1

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

5.png5.png5.png0.png1.png8.png
Today122
Yesterday814
This week6456
This month26200
Total555018

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 19 January 2022 01:52