Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

Article Index

สมัยรัชกาลที่ 5 และที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค.ศ. 1868-1910 (พ.ศ. 2411 -2453) ได้เสด็จประพาสยุโรป และทรงนำประสบการณ์จากการเสด็จประพาสกลับมาพัฒนาประเทศสยามในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตะวันตก จึงทรงสนับสนุนให้บาทหลวงคาทอลิกเปิดโรงเรียน ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้น พระสังฆราชเวย์ (Vey) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสังฆราช ช่วง ค.ศ. 1875 - 1909 (พ.ศ. 2418 - 2452) ท่านเน้นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ เพื่ออบรมสั่งสอนให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม อีกทั้งท่านยังเห็นว่า ชาวยุโรปที่พำนักอยู่ในสยามมีจำนวนเพิ่มขึ้น เพราะย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัว และมีปัญหาเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน จึงจัดตั้งสถาบันการศึกษาแบบยุโรป เพื่ออบรมสั่งสอนลูกหลานชาวยุโรป และรวมถึงลูกหลานชาวสยามที่ร่ำรวยด้วยโดยแสวงหาครูซึ่งสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้มากที่สุดในขณะนั้น และสามารถสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย สถาบันการศึกษาในลักษณะดังกล่าวคือ :-

     โรงเรียนอัสสัมชัญ บาทหลวงกอลมเบต์ (Colombet) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสโบสถ์อัสสัมชัญอยู่ในขณะนั้นได้จัดตั้งโรงเรียนประจำโบสถ์ โดยใช้อาคารบ้านเณร ซึ่งอยู่ติดกับโบสถ์เป็นสถานศึกษา ต่อมาด้วยเหตุที่ท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างดี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากพระสังฆราชเวย์จึงจัดตั้งวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption College) ขึ้นใน ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428) แทนโรงเรียนประจำโบสถ์เดิม โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ เปิดรับเด็กชายทั่วไปในพระนคร วันแรกที่เปิดเรียนมีนักเรียนเพียง 33 คน ตอนสิ้นปีแรกนักเรียนเพิ่มเป็น 80 คน และเพิ่มขึ้นตามลำดับ มีครูชาวอังกฤษและครูไทยเป็นผู้สอนร่วมกับมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญ ระยะแรกเป็นคริสตังจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นลูกครึ่งยุโรปส่วนที่เหลือมาจากครอบครัวผู้มีอันจะกิน หรือลูกชายครอบครัวชาวสยามที่มาจากตระกูลเก่าแก่

     โรงเรียนสตรีอำนวยการสอนโดยภคินีคณะพระกุมารเยซู ขณะเดียวกันกับการเปิดโรงเรียนอัสสัมชัญ พระสังฆราชเวย์ได้แสวงหาหนทางเปิดโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงลูกหลานชาวยุโรป จึงติดต่อคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (St. Paul de Chartres) ที่ไซ่ง่อนแต่ขณะนั้นคณะภคินีไม่ว่าง เพราะเกิดสงครามตังเกี๋ย ฝรั่งเศสขอให้บรรดาภคินีไปช่วยพยาบาลทหารที่ได้รับบาดเจ็บ จึงได้ขอให้ภคินีคณะพระกุมารเยซู (Holy Infant Jesus) หรือคณะแซงต์ มอร์ (St. Maur) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สิงคโปร์มาช่วย โรงเรียนจึงเปิดดำเนินการในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428) มีคุณแม่เฮเลน เป็นอธิการเมื่อโรงเรียนเริ่มเปิดกิจการ มีนักเรียน 20 คน เป็นลูกหลานชาวยุโรปทั้งสิ้น สามปีต่อมามีนักเรียน 82 คน เป็นลูกหลานชาวยุโรปและชาวจีน ยังไม่มีลูกหลานชาวสยามมาเรียนสิบปีต่อมาลูกหลานชาวสยามจึงเริ่มเข้ามาเรียนกันบ้าง และในที่สุดลูกหลานชาวสยามก็ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนอย่างเต็มที่

การจัดอบรม / สัมมนา / ประชุม

9 ธ.ค. 64 การประชุมสัญจรของคณะกรรมการประสานงาน
การประชุมสัญจรของคณะกรรมการประสานงาน เผยแพร่จิตตารมย์ น. มงฟอร์ต ---------------------------------วันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีการประชุมสัญจรของคณะกรรมการประสานงาน เผยแพร่จิตตารมย์ น. มงฟอร์ต ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่การประชุมจาก ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมีท่านอธิการเจ้าคณะแขวง ภราดา เดชาชัย...

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

Consecrated persons in catholic school โดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม (15 พ.ย. 2564)
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมภราดารุ่นเยาว์ของคณะเซนต์คาเบรียลจำนวน 19 ท่าน ในหัวข้อเรื่อง "ผู้ถวายตนกับพันธกิจด้านการศึกษา" Consecrated persons in catholic school ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเวลา 09.00...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Attempt: A2 - Global Compact on Education 13 ต.ค. 64 [ZOOM]
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} Attempt: A2 ที่รอคอยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) 📣 ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วม การสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง Global Compact on Education (Attempt: A2) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ ที่...

ข่าวการศึกษา

ก้าวแรกเพื่อรู้จัก
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก เมื่อฉันได้มีโอกาสศึกษา “กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง”หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Reflective Pedagogy Paradigm” หรือ “RPP” ซึ่งมีนักบุญอิกญาซีโอผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์เยสุอิตเป็นผู้ให้กำเนิด...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

131064

Title 1

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

4.png7.png5.png5.png0.png4.png
Today4029
Yesterday6061
This week14481
This month17467
Total475504

Who Is Online

1
Online

Thursday, 09 December 2021 11:05